مقاله بررسی ارتباط پلی مورفیسم ۴G/5G ژن PAI-1 در بیماران ایرانی مبتلا به اسکیزوفرنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۲۴ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط پلی مورفیسم ۴G/5G ژن PAI-1 در بیماران ایرانی مبتلا به اسکیزوفرنی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله ژن PAI-1
مقاله پلی مورفیسم
مقاله اسکیزوفرنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدقی فرد ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاصادقی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سادات سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اسکیزوفرنی یک اختلال شایع تخریب نورونی است که در حدود یک درصد از جمعیت جهان به آن مبتلا هستند. این بیماری یک اختلال چند فاکتوری است که نقش عوامل ژنتیکی در آن در حدود ۸۰ درصد تخمین زده شده است. تاکنون ژن های بسیاری در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته اند. از آنجا که ژن PAI-1 نیز به عنوان یکی از ژن های تاثیرگذار بر عملکرد سیستم مرکزی اعصاب شناخته می شود، لذا در این مطالعه به بررسی ارتباط پلی مورفیسم شایع۶۷۵ ۴G/5G – واقع در ناحیه پروموتور ژن PAI-1 با بروز بیماری اسکیزوفرنی پرداخته شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مورد- شاهدی بر روی ۱۰۶ نمونه از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و ۱۲۲ نمونه کنترل انجام گردید. پس از استخراج DNA نمونه های خونی، فراوانی پلی مورفیسم ها توسط روش ARMS-PCR تعیین و سپس محصولات PCR بر روی ژل آگارز ۲ درصد الکتروفورز شدند.
یافته ها: آنالیزهای آماری در مورد پلی مورفیسم ۶۷۲ ۴G/5G- نشان دادند که ۱۷٫۹۲ درصد از بیماران و ۱٫۶۴ درصد از افراد کنترل هموزیگوت موتانت، ۶۵٫۱ درصد از بیماران و ۴۵٫۹ درصد از افراد کنترل هتروزیگوت و ۱۷ درصد از بیماران و ۵۲٫۵ درصد از افراد کنترل هموزیگوت طبیعی بودند.
نتیجه گیری: در این مطالعه، ما ارتباط معناداری را بین پلی مورفیسم
۶۷۵ ۴G/5G – و بروز بیماری اسکیزوفرنی در گروه بیمار مشاهده کردیم. بنابر اطلاعات ما، تحقیق حاضر برای اولین بار در ایران در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی انجام یافته است، هر چند مطالعه با تعداد نمونه بیشتر ضروری به نظر می رسد.