مقاله بررسی ارتباط ویژگی های برخال شبکه رودخانه و سری های زمانی جریان رودخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط ویژگی های برخال شبکه رودخانه و سری های زمانی جریان رودخانه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سری های زمانی جریان رودخانه
مقاله برخال
مقاله شبکه رودخانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی محمدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگیری حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همه پدیده های ژئوفیزیکی، شامل شبکه های رودخانه و سری های زمانی جریان، اصولا پدیده هایی برخال هستند و الگوهای برخال می توانند، در رفتارهای آنها بررسی گردد. یک سامانه غیرخطی، مثل یک حوضه آبخیز می تواند به خوبی به وسیله یک سنجش غیرخطی، مثل یک تحلیل برخال، بررسی گردد. یک تحقیق دوجانبه بر روی خواص برخال شبکه رودخانه و سری زمانی جریان در رودخانه انجام شده است. جهت مشاهده خواص برخال آنها، از روش پنجره متحرک استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که، هر دو این پدیده ها، از خط مشی یکسانی در رابطه با خواص برخالشان پیروی می کنند، بطوری که بعد برخال برای هردو پدیده، به سمت مقادیری ثابت متمایل می گردند.