مقاله بررسی ارتباط همزمان و پویای حجم معاملات و بازده سهام با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۲۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط همزمان و پویای حجم معاملات و بازده سهام با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حجم معاملات
مقاله بازده سهام
مقاله علیت گرنجر و مدل خودرگرسیون برداری (VAR)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آلودری قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی فرد سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به بررسی ارتباط همزمان و پویای حجم معاملات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این تحقیق سری زمانی بازده ماهانه سهام و حجم معاملات ماهانه طی دوره زمانی ابتدای سال ۱۳۷۹ تا مهرماه سال ۱۳۹۰ را بررسی می کند. برخلاف مطالعات انجام شده در بازارهای توسعه یافته، شواهد حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در روابط همزمان بین حجم معاملات و بازده سهام همبستگی مثبت و معنی دار وجود ندارد. این یافته ها منجر به رد فرضیه ترکیب توزیع ها (MDH) در بورس اوراق بهادار تهران می شود.
همچنین بررسی ارتباط پویا بین دو متغیر با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری نشان می دهدکه حجم معاملات علت گرنجر بازده سهام است. ولی بازده علت گرنجر حجم معاملات نیست.