مقاله بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادسازی تجاری
مقاله محیط زیست
مقاله رشد اقتصادی
مقاله خاورمیانه
مقاله پانل دیتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: تیرگری سراجی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی و محیط زیست از موضوعات مهم و مورد بحث در دهه های اخیر می باشد. در پژوهش حاضر، تاثیر گسترش تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت زیست محیطی برای ۱۱ کشور منطقه خاورمیانه طی سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ میلادی بررسی شده است. روش های اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و تحت نرم افزار استتا انجام شد. آزمون های معتبر اقتصادسنجی، مدل با اثرات ثابت را از میان مدل های رگرسیونی اثرات تجمیعی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی مورد تایید قرار داد. به علت وجود داده های پانل پویا، هر کدام از مدل های رگرسیونی GMM آرلانو- بوند و نیووی- وست با ۵ وقفه مجاز نیز برآورد شده و نتایج حاصل با مدل اثرات ثابت مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. درآمد سرانه دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر میزان آلودگی است و افزایش های بیشتر درآمد سرانه باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. آزادسازی تجاری نیز تاثیر منفی بی معنی بر آلودگی زیست محیطی دارد.