مقاله بررسی ارتباط موقعیت مکانی رودبادهای تراز میانی جو و وقوع سیل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۲۳۵ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط موقعیت مکانی رودبادهای تراز میانی جو و وقوع سیل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیل
مقاله تحلیل عاملی
مقاله الگوی سینوپتیک
مقاله رودباد
مقاله حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروین نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه رودبادهای به عنوان یکی از مولفه های اصلی سیستم گردش جوی موثر بر سیل اهمیت و ضرورت خاصی دارد. هدف از این تحقیق شناسایی الگوهای گردش جوی روزهای بارش و بررسی موقعیت مکانی رودبادها در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه می باشد. پس از تعیین شاخص زمانی- مکانی سیل، داده های ارتفاعی تراز ۵۰۰HPa تعداد ۱۸۹ روز بارش منجر به سیل طی دوره (۱۳۸۹-۱۳۷۰) با استفاده از روش تحلیل عاملی و خوشه بندی به روش وارد پردازش شد. نهایتا هفت الگوی رودباد تراز میانی جو در قالب دو گروه عمده شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که، هنگام وقوع سیلاب های فراگیر محور ترافها به سمت عرض های جغرافیایی پایین عمیق تر شده و حدود ۷۰ درصد رودبادها عمدتا در راستای جنوب غربی- شمال شرقی و بین مدارات ۲۵ تا ۳۵ درجه عرض شمالی بر بالای دریای مدیترانه تا شمال شرقی ایران مستقر بوده اند.