مقاله بررسی ارتباط مفهومی سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محیط شهری (نمونه موردی: شهر جدید پردیس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در جامعه پژوهی فرهنگی از صفحه ۲۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط مفهومی سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محیط شهری (نمونه موردی: شهر جدید پردیس)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله سنجش سرمایه اجتماعی
مقاله کیفیت ذهنی زندگی
مقاله سنجش کیفیت ذهنی زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براتی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان پناه شاه آبادی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمایه اجتماعی مفهومی نسبتا جدید در حوزه علوم اجتماعی است که به سرعت جایگاه خود را در حوزه های دیگری چون پزشکی، روان شناسی، اقتصاد، سیاست، برنامه ریزی شهری، و … پیدا کرده است. این مفهوم، به خصوص، در ارتباط تنگاتنگی با کیفیت زندگی قرار دارد. این ارتباط می تواند دروازه ورود مفهوم سرمایه اجتماعی به برنامه ریزی شهری باشد. موضوع اساسی، در این زمینه، نحوه سنجش سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر و به خصوص سطح محلات شهری است. در این پژوهش بر آنیم تا با ارائه روشی به اندازه گیری میزان سرمایه اجتماعی و همچنین میزان کیفیت زندگی شهروندان، البته از بعد ذهنی، بپردازیم و ارتباط این مفاهیم را بررسی نماییم. به این منظور، شهر جدید پردیس، به عنوان نمونه مورد مطالعه، انتخاب شده است. نتایج کلی بررسی، که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده، نشان دهنده ارتباط معنی دار و قابل قبول این دو مفهوم در سطح شهر پردیس است.