مقاله بررسی ارتباط مصرف غذاهای آماده (Fast food) با نمایه توده بدنی و دور کمر در دختران نوجوان اصفهانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۴۶۶ تا ۴۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط مصرف غذاهای آماده (Fast food) با نمایه توده بدنی و دور کمر در دختران نوجوان اصفهانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غذای آماده
مقاله چاقی
مقاله چاقی شکمی
مقاله نمایه توده بدن
مقاله دور کمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرسیفی نژاد مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عمرانی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به شیوع بالای چاقی و چاقی شکمی در نوجوانان و ارتباط آن با دریافت غذایی، هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان مصرف غذاهای آماده به عنوان نمایانگری از رژیم غذایی با نمایه توده بدنی و دور کمر در دختران نوجوان مقطع راهنمایی می باشد.
روش ها: این تحقیق یک پژوهش مقطعی بود که روی ۱۴۰ دختر نوجوان ۱۰ تا ۱۴ ساله در مدرسه راهنمایی زینب منطقه جی اصفهان انجام گرفت. دانش آموزان به روش تصادفی انتخاب شدند و از آن ها فرم یک عدد پرسشنامه بسامد خوراک FFQ (Food frequency questionnaire) پرشده دریافت شد. ارزیابی فعالیت بدنی با استفاده از ثبت روزانه فعالیت بدنی بررسی شد.BMI (Body mass index) کمتر از صدک ۱۵ استاندارد برای سن و جنس به عنوان «کم وزن»، بین صدک ۱۵ تا کمتر از صدک ۸۵ «وزن طبیعی»، بین صدک ۸۵ تا کمتر از صدک ۹۵ «اضافه وزن» و مساوی یا بیشتر از صدک ۹۵ به عنوان «چاقی» طبقه بندی شد.
یافته ها: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میانگین BMI در جمعیت برابر ۱۹٫۸۶ و دور کمر برابر ۶۹ است و ۳۵٫۷ درصد این نوجوانان یا چاق بودند یا اضافه وزن داشتند. همچنین میانگین دریافت غذای آماده برابر ۱۷۴٫۶ گرم در روز بود. داده ها به دست آمده ارتباط معنی داری میان مصرف غذای آماده با نمایه توده بدن و دور کمر نشان داد (P=0.009، P=0.02).
نتیجه گیری: ارتباط معنی داری بین مصرف غذای آماده با دور کمر و نمایه توده بدنی در دختران نوجوان اصفهانی دیده شد. از این رو آموزش های لازم برای نوجوانان ضروری است.