مقاله بررسی ارتباط متقابل عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۴۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط متقابل عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سرمایه
مقاله بازده سهام
مقاله روند بلندمدت برگشتی بازده
مقاله تکانه قیمت سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: سارکیسیان طاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، تحلیل ارتباط متقابل عوامل موثر برساختار سرمایه و بازده سهام می باشد. بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش، عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام انتخاب شده اند. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی طراحی و تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می دهد که معادلات رگرسیونی را به طور همزمان آزمون نموده و ارتباط متقابل متغیرهای مورد بررسی سنجیده شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی بر ساختار سرمایه و بازده سهام تاثیرگذار هستند. همچنین یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است، به گونه ای که بازده سهام طبق نظریه زمان سنجی بازار بر ساختار سرمایه تاثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطه مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تاثیر مثبت داشته است.