مقاله بررسی ارتباط عناصر آب و هوایی با بیماری ناخنک چشم (مطالعه مقایسه ای شهرهای مشهد و زاهدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۶۹۰ تا ۱۷۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط عناصر آب و هوایی با بیماری ناخنک چشم (مطالعه مقایسه ای شهرهای مشهد و زاهدان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناخنک چشم
مقاله عناصر آب و هوایی
مقاله توابع خودهمبستگی
مقاله مدل ANOVA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولیداد محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: میوانه فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: انتظاری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صابرمقدم علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: باعقیده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ناخنک یکی از بیماری های شایع چشمی است که از عناصر اقلیمی تاثیر می پذیرد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان تاثیر عناصر آب و هوایی بر بیماری ناخنک چشم در شهرهای مشهد و زاهدان در نیمه شرقی ایران است.
روش ها: از آمار مراجعین به کلینیک های چشم پزشکی الزهرا (س) زاهدان با تعداد ۱۳۰۴۶۴ بیمار و تعداد ۲۸۷۷۶ بیمار مبتلا به ناخنک چشم و خاتم الانبیا (ص) مشهد با تعداد ۹۷۴۵۴۲ بیمار و تعداد ۲۰۲۲۲ بیمار مبتلا به ناخنک چشم از طریق نمونه گیری مبتنی بر هدف در بازه زمانی (۱۳۹۰-۱۳۸۵) استفاده شد. با توجه به هدف مطالعه، بیماران به طور تصادفی از تمام شغل ها انتخاب شدند. داده های مربوط به عناصر اقلیمی شامل ساعات آفتابی، روزهای گرد و غباری، سرعت باد، تابش کل، حداکثر و حداقل دما و رطوبت برای دو ایستگاه هواشناسی زاهدان و مشهد از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. جهت بررسی و مقایسه ارتباطات از مدل همبستگی، برای تاخیرهای زمانی از توابع خودهمبستگی، بررسی تفاوت های فصلی شیوع بیماری ناخنک از آزمون ANOVA (Analysis of variance) و برای مقایسه شیوع بیماری در بین مراجعین چشمی در دو شهر از آزمون Student-t استفاده شد.
یافته ها: در شهر زاهدان روزهای گرد و غباری، ساعات آفتابی، سرعت باد، شاخص ماورای بنفش و تابش به ترتیب بیشترین تاثیر را بر بیماری ناخنک نشان می دهند. در شهر مشهد سرعت باد، روزهای گرد و غباری و شاخص ماورای بنفش در اولویت تاثیرگذاری قرار دارند. مدل ANOVA تفاوت معنی داری از حیث شیوع بیماری در فصول مختلف نشان نمی دهد. همچنین نتایج آزمون Student-t نشان داد که شیوع بیماری در بین مراجعین بیماران چشمی در شهر زاهدان بیشتر از مشهد می باشد. اعمال تاخیرهای زمانی نیز حاکی از وجود یک تاخیر زمانی فصلی در تاثیرپذیری بیماری ناخنک از عناصر آب و هوایی است.
نتیجه گیری: به طور کلی می توان نتیجه گرفت که بروز بیماری ناخنک در زاهدان بیشتر از مشهد می باشد و عناصر آب و هوایی در زاهدان نقش پر رنگ تری در بروز و تشدید این بیماری دارند.