مقاله بررسی ارتباط علی میان پارازیت های ماهواره ای و آسیب به سلامت: برخی بایدها و نبایدها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۵۰۵ تا ۵۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط علی میان پارازیت های ماهواره ای و آسیب به سلامت: برخی بایدها و نبایدها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارازیت های ماهواره ای
مقاله سلامت
مقاله رابطه علی
مقاله مواجهه
مقاله عوامل محیطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیدواری سپیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
احتمال اثرگذاری پارازیت های ماهواره ای به عنوان یکی از عوامل محیطی بر سلامت، نگرانی و سوالی است که در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه سلامت و پزشکان را به خود جلب کرده است. مقاله حاضر بر آن است به روشن کردن برخی جنبه های علمی و عملیاتی موضوع بپردازد. در این خصوص، نظر به ماهیت مساله، منابع مربوط به چگونگی بررسی رابطه علی میان یک مواجهه و آسیب به سلامت و اصول انجام پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشانگر اهمیت مطالب زیر بودند: لزوم ایمن بودن مواجهات، در نظر داشتن نوع مطالعات مورد نیاز برای پاسخ دهی به سوال مذکور، اصولی که می بایست در مطالعات مزبور مورد توجه قرار گیرند، دشوار بودن انجام مطالعات مزبور و مشکلات موجود جهت طراحی آن ها، تعدد پیامدهای احتمالی، احتمال مورد غفلت قرار گرفتن برخی پیامدها، در نظر داشتن ضروری بودن انجام مواجهه، گستره مواجهه به لحاظ مدت، شدت و طیف وسیع سنی افراد تحت مواجهه، لزوم تبعیت از اصول اخلاق پژوهش و ارزش ها در مواجهات و مطالعات. به نظر می رسد عدم امکان اثبات «ایمن بودن» پارازیت های ارسالی، طیف وسیع نمونه های انسانی در معرض مواجهه به لحاظ سنی و ابتلا به بیماری های گوناگون، ضروری نبودن و اخلاقی نبودن انجام مواجهه مذکور از جمله مواردی هستند که باید به هنگام تصمیم گیری برای ادامه ارسال پارازیت ها مورد توجه قرار گیرند.