مقاله بررسی ارتباط شانه دردناک با اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی شانه در مبتلایان به پارزی نیمه بدن ناشی از سکته مغزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط شانه دردناک با اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی شانه در مبتلایان به پارزی نیمه بدن ناشی از سکته مغزی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته مغزی
مقاله شانه دردناک
مقاله نیمه دررفتگی
مقاله تون عضلانی
مقاله سندروم شانه – دست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: دادگو مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نوری زاده دهکردی شهره
جناب آقای / سرکار خانم: مزده مهردخت
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمدی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شانه دردناک اختلالی شایع پس از سکته مغزی است که شیوع آن در مطالعات گوناگون از ۴۸% تا ۸۴% می باشد. ا ین اختلال توانایی بیمار را برای دستیابی به عملکرد مناسب محدود می سازد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط شانه دردناک با اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی شانه در مبتلایان به سکته مغزی می باشد.
روش بررسی: این پژوهش به روش مشاهده ای – تحلیلی بر روی ۵۰ بیمار سکته مغزی صورت گرفت. زمان سپری شده از سکته مغزی این بیماران ۲۸ روز بود. نیمه دررفتگی شانه با گرافی قدامی – خلفی (A-P) شانه، اسپاستیسیته عضلات شانه با مقیاس دو بار اصلاح شده اشورث (Modified Modified (Ashworth Sacle:MMAS و اختلالات بافت نرم با تستهای ارتوپدی مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: شانه دردناک در ۵۶% بیماران یافت شد. نیمه دررفتگی شانه در ۸۵% (۰٫۰۰۱=P)، تاندونیت سوپرااسپیناتوس در ۷۲% (P=0.000)، تاندونیت بایسپس در ۶۵% (P=0.000) و درگیری مفصل آکرومیوکلاویکولار در ۱۴٫۲% (۰٫۰۰۸=P)، اسپاستیسیته (عضلات فلکسورآرنج در ۱۰٫۷% (P=0.102)، اداکتور شانه در ۷٫۱% (۰٫۰۵۵=P) و چرخاننده های داخلی شانه در ۷٫۱% (۰٫۰۵۵=P)) و سندروم شانه- دست در ۱۴٫۲% (۰٫۰۵۵=P) بیماران با شانه دردناک مثبت بود. بنابراین رابطه معنی داری میان شانه دردناک با نیمه دررفتگی شانه و آسیبهای بافت نرم یافت شد.
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد شانه دردناک اختلالی چند عاملی و شایع پس از سکته مغزی می باشد و تنها یک علت در پیدایش آن نقش ندارد. پیشگیری از بروز شانه دردناک و انجام فیزیوتراپی مناسب در صورت بروز این اختلال می توانند در کاهش ناتوانی پس از سکته مغزی نقش داشته باشند.