مقاله بررسی ارتباط سطح فعالیت فیزیکی با نمایه توده بدن در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط سطح فعالیت فیزیکی با نمایه توده بدن در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت فیزیکی
مقاله نمایه توده بدن
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گوهرپی شاهین
جناب آقای / سرکار خانم: گیم اهواز خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: علیپور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ملک میرزایی نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعالیت فیزیکی منظم نقش به سزایی در سلامت کامل جسمانی و روانی افراد یک جامعه ایفا می کند. با وجود این که فعالیت فیزیکی سازمان یافته خطرات بیماری های قلبی، دیابت، فشارخون بالا و سکته مغزی را کاهش می دهد، عدم فعالیت فیزیکی یکی از مشکلات اساسی جوامع امروزی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح فعالیت فیزیکی و ارتباط آن با نمایه توده بدن در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی و مقطعی بود. ۱۳۴ نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سطح فعالیت فیزیکی بک بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. میانگین فعالیت فیزیکی و نمایه توده بدن دانشجویان در این مطالعه به ترتیب ۷٫۷±۱٫۱۹ و ۲۱٫۴۷±۳٫۰۸ بود. بیشتر دانشجویان دارای سطح فعالیت فیزیکی در سطح متوسط (%۷۰٫۱) و از حجم توده بدنی طبیعی (%۷۰٫۹) برخوردار بودند. به علاوه رابطه معنی داری بین فعالیت فیزیکی و نمایه توده بدن مشاهده نشد (r=0.08 و p=0.34). نتایج این تحقیق نشان داد که بیشتر دانشجویان مورد مطالعه در سطح متوسط فعالیت فیزیکی و وضعیت طبیعی نمایه توده بدن قرار دارند. لذا با توجه به نقش این دانشجویان در سلامت عمومی و با در نظر گرفتن عوارض کم تحرکی پیشنهاد می شود دانشجویان از برنامه هایی منظم و موثر برای بالا بردن سطح فعالیت فیزیکی استفاده نمایند. انجام مطالعات بیشتر در زمینه علل محدودیت فعالیت فیزیکی دانشجویان پیشنهاد می گردد.