مقاله بررسی ارتباط سرطان پستان با شایع ترین عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در یک مطالعه اکولوژیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۳۶۹ تا ۳۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط سرطان پستان با شایع ترین عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در یک مطالعه اکولوژیک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله عوامل خطر شایع
مقاله ارتباط
مقاله رگرسیون خطی
مقاله مطالعه اکولوژیک و مغالطه اکولوژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس تبار هدایت
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی دودران مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی فرد پروین
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلیان فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی علویجه مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نصیرزاده مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان پستان شایع ترین عامل مرگ مرتبط با سرطان در زنان دنیا است؛ به طوری که سالیانه بیش از ۱٫۱ میلیون مورد جدید سرطان پستان در جمعیت زنان جهان رخ می دهد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه با هدف، تعیین نقش فاکتورهای غذایی از قبیل مصرف سبزیجات و میوه جات، لبنیات، غذاهای سرخ کردنی، ماهی، نمک به همراه غذا و عواملی هم چون وزن بدن، فعالیت فیزیکی، پرفشاری خون، دیابت، دخانیات، سطح تحصیلات و وضعیت تاهل در ایجاد سرطان پستان انجام گرفت.
روش ها: ابتدا ضریب همبستگی Pearson دو طرفه بین میانگین بروز سرطان پستان در سال های ۸۵-۱۳۸۰ و تناسب عوامل خطر شایع بیماری های غیر واگیر محاسبه شد. عوامل خطری که ضریب همبستگی آنها از لحاظ آماری معنی دار بود، جدا گردیده و وارد مدل رگرسیون خطی چندگانه شدند تا ارتباط آن عامل، در طی این سال ها هم به صورت انفرادی و هم در صورت وجود عوامل موثر دیگر بررسی شوند.
یافته ها: بر اساس آمارهای موجود، سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان ایران و در مجموع سومین سرطان شایع کشور می باشد. بر اساس ضریب همبستگی Pearson، بین بروز سرطان پستان در زنان با ابتلا به دیابت، مصرف ماهی در هفته، تحصیلات دانشگاهی و عدم مصرف میوه جات در هفته ارتباط مثبت معنی دار وجود داشت، ولی بین بروز سرطان پستان با عدم مصرف ماهی در هفته، بی سوادی و مصرف میوه جات در هفته ارتباط منفی معنی دار وجود داشت. Regression analysis نشان داد که تحصیلات دانشگاهی، درصد مصرف میوه جات در هفته و ابتلا به دیابت در زنان، دارای ارتباط معنی دار بودند.
نتیجه گیری: از آن جایی که این مطالعه از نوع اکولوژیک می باشد، در تفسیر نتایج آن باید مواظب مغالطه اکولوژیک بود. این مطالعه فقط می تواند فرضیه هایی را درباره عوامل احتمالی سرطان پستان در ایران به وجود آورد که اثبات آن مستلزم انجام مطالعات دیگری از قبیل هم گروهی و موردی – شاهدی می باشد.