مقاله بررسی ارتباط دیابت بارداری با آپگار نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۴۱۵ تا ۴۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط دیابت بارداری با آپگار نوزادان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت بارداری
مقاله آپگار
مقاله نتیجه حاملگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نقی زاده محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: سپهدار زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دیابت دوران بارداری می تواند پیامدهای مضری بر سلامت نوزادان داشته باشد. ازآنجا که اولین شاخص بررسی سلامت نوزادان سیستم آپگار می باشد، لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط دیابت بارداری با آپگار نوزادان طراحی شد.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع مطالعات مورد- شاهدی بوده است که ۵۰ نوزاد از مادران مبتلا به دیابت بارداری و ۱۰۰ نفر از نوزادان مادران سالم که طی سالهای ۸۴ تا ۸۹ در بیمارستان حضرت ولی عصر شهرستان فسا متولد شده بودند، بر اساس معیارهای مطالعه و به صورت تصادفی انتخاب شدند. گروههای فوق از نظر سن حاملگی هماهنگ بوده و از نظر مشخصات جنینی و آپگار دقیقه یک و پنج تولد مورد مقایسه قرار گرفتند. آپگار نوزادان مادران سالم و مبتلا به دیابت بارداری با استفاده از آزمون تی مقایسه شد. با استفاده از رگرسیون چند متغیره رابطه آپگار نوزاد و دیابت بارداری پس از حذف اثر متغیرهای مخدوش گر بررسی شد.
نتایج: میانگین سن مادران مبتلا به دیابت بارداری ۳۱٫۵±۵٫۰ سال و گروه کنترل برابر با ۲۷٫۶±۶٫۳ سال بود. همچنین میانگین سن حاملگی گروه مبتلا به دیابت بارداری ۳۷٫۹±۱٫۶ هفته و گروه کنترل برابر با ۳۸٫۳±۱٫۷ هفته بوده است. آپگار دقیقه اول نوزادان مادران با دیابت بارداری ۸٫۶±۰٫۶ و در مادران سالم ۸٫۷±۰٫۷ بود (P=0.157) اما آپگار دقیقه پنج در نوزادان مادران دیابتی ۹٫۵±۰٫۶ به طرز معنی داری کمتر از آپگار نوزادان مادران سالم ۹٫۸±۰٫۴ بود (P=0.002) آنالیز رگرسیونی نشان داد که تفاوت آپگار دقیقه ۵ بین مادران گروه دیابت بارداری و گروه کنترل، تحت تاثیر متغیرهای مخدوشگر نبوده و تنها به دلیل ابتلای مادر به دیابت بارداری می باشد.
نتیجه گیری: از آنجا که آپگار دقیقه پنجم در نوزادان مادران دیابتی به طرز معنی داری کمتر از آپگار نوزادان مادران سالم است و افت شاخص آپگار به برخی از ناهنجاری ها و مشکلات در نوزادان منجر خواهد شد، لذا توجه هرچه بیشتر به نوزادانی که از مادران مبتلا به دیابت بارداری متولد می شوند در جهت ارتقای سلامت، مفید خواهد بود.