مقاله بررسی ارتباط درک ذهنی و فیزیولوژیکی سختی کار در کارگران یکی از صنایع فلزی اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در طب کار از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط درک ذهنی و فیزیولوژیکی سختی کار در کارگران یکی از صنایع فلزی اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار کاری
مقاله شدت تلاش درک شده
مقاله ضربان قلب
مقاله صنایع فلزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقیسه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی احسان اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: خوروش محمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: آرامش نهال
جناب آقای / سرکار خانم: پوررحمتیان امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از روش های ارزیابی تناسب کار جسمانی ،ذهنی و فیزیولوژیکی است. رایج ترین ابزار به کار برده شده برای ارزیابی خستگی حین کار فیزیکی با علائم ذهنی استفاده از مقیاس بورگ و فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب است. این مطالعه با هدف بررسی سختی کار بر اساس ارزیابی ذهنی و فیزیولوژیکی در یکی از صنایع فلزی اصفهان انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه ۲۰۰ نفر پرسنل مرد به صورت تصادفی ساده شرکت نموده اند، افراد مورد مطالعه به وسیله ارگومتر و پروتکل آستراند مورد ارزیابی قرار گرفتند. از افراد حین انجام آزمایش خواسته شد تا مقیاس بورگ (شدت تلاش درک شده) را به منظور ارزیابی ذهنی نرخ گذاری و همچنین ضربان قلب آنان به عنوان شاخص فیزیولوژیکی توسط دستگاه ثبت شد.
یافته ها: نتایج ارتباط قوی، بین شدت تلاش درک شده با افزایش بار کاری ارگومتر را نشان داد (R2=0.91) (P<0.0001). از سویی ارتباط ضربان قلب با افزایش بارکاری معنی دار می باشد (R2=0.96) (P<0.0001)، آنالیز رگرسیون خطی در ارتباط شدت تلاش درک شده و بار کاری به صورت معادله Workload=12.56-4.45 (RPE) و در ارتباط ضربان قلب و بار کاری به صورت معادله Workload=125.89-0.54 (HR) می باشد. به عبارتی بار کاری فیزیکی دارای ارتباط قوی تری با ضربان قلب نسبت به شدت تلاش درک شده را دارد.
نتیجه گیری: با استفاده از معادله رگرسیون توسعه یافته، بار کاری فیزیکی قابل سنجش می باشد تا با اندازه گیری ضربان قلب در حین کار و یا درک ذهنی فرد، تغییرات توانایی فیزیکی نیروی کار پایش شود تا سلامت جسمی و روانی با هم مد نظر قرار گیرد و بر اساس آن پیشگیری های مورد نیاز، معاینات دوره ای، آموزش و غیره صورت گیرد.