مقاله بررسی ارتباط ثبات مرکزی با عملکرد اندام تحتانی در زنان ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۴۲ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط ثبات مرکزی با عملکرد اندام تحتانی در زنان ورزشکار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ثبات مرکزی
مقاله عملکرد اندام تحتانی
مقاله ورزشکاران زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: فخاری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صنوبری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صدریا گلناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ثبات مرکزی (core stability)، قابلیت مجموعه کمری- لگنی- رانی برای جلوگیری از بی ثباتی ستون فقرات و بازگشت به حالت تعادل پس از اعمال یک اغتشاش است. گزارش داده شده است که عضلات ناحیه مرکزی، قبل از انجام حرکات در اندام ها فعال می شوند. ثبات مرکزی، محوری برای عملکرد بیومکانیکی موثر اندام هاست که از طریق افزایش تولید نیرو و کاهش بار های مفصلی در تمامی انواع فعالیتها، از دویدن تا پرتاب کردن عمل می کند. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط بین ثبات مرکزی و عملکرد اندام تحتانی در زنان ورزشکار بود.
روش بررسی: ۳۰ داوطلب زن ورزشکار، با میانگین (انحراف معیار) سنی (۳٫۸) ۲۳ سال در این مطالعه شرکت کردند. از دو مجموعه تست برای ارزیابی ثبات مرکزی و عملکرد اندام تحتانی استفاده شد.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که قدرت ایزومتریک عضلات ابداکتور ران با دویدن جهشی در راه پله با جهش ۶ متری و با حرکت تعادلی ستاره ای در جهت اکستانسیون به ترتیب با r=-0.438، r=-0.367 و r=0.515 ارتباط معنادار داشت. همچنین تحمل عضلات لاترال فلکسور تنه با دویدن رفت و برگشتی با r=0.367، پایین آوردن همزمان دو اندام تحتانی با پرش عمودی با r=0.42و تحمل عضلات اکستانسور تنه با پرش عمودی r=-0.404 ارتباط معنادار داشت. در موارد دیگر، بین تست های ثبات مرکزی و تست های عملکرد اندام تحتانی ارتباط معنی دار وجود نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری: با وجود ارتباط ضعیف تا متوسط که در این مطالعه به دست آمد می توان اظهار کرد که با اینگونه تست های ثبات مرکزی نمی توان عملکرد اندام تحتانی را پیش بینی کرد. لذا به نظر می رسد ارزیابی ثبات مرکزی باید بصورت دینامیک بوده وشامل مواردی باشد که مناسب برای جامعه ورزشکاران است.