مقاله بررسی ارتباط تجمع آرسنیک با میزان پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت در عضله هشت گونه ماهی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط تجمع آرسنیک با میزان پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت در عضله هشت گونه ماهی در ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرسنیک
مقاله ترکیبات
مقاله عضله
مقاله ماهی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری ساری ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: ولایت زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به بررسی ارتباط تجمع مقدار آرسنیک با میزان پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت عضله هشت گونه ماهی کپور معمولی، قزل آلای رنگین کمان، کپور سرگنده، کپور نقره ای، کپور علف خوار، شیر، قباد و شوریده پرداخته شد. تعداد ۷۲ نمونه ماهی کپور معمولی، کپور سرگنده، کپور نقره ای، کپور علف خوار از مجتمع پرورش ماهی آزادگان اهواز، ماهی قزل آلای رنگین کمان از مجتمع پرورش ماهی چشمه دیمه شهرکرد و نمونه های ماهی شیر، قباد و شوریده از بندر هندیجان توسط تور گوشگیر صید شدند. آماده سازی نمونه ها بر اساس روش هضم مرطوب صورت گرفت و اندازه گیری غلظت آرسنیک با روش جذب اتمی انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد میانگین میزان آرسنیک در عضله ماهیان ۰٫۲۶۹±۰٫۰۲۰ میلی گرم در کیلوگرم وزن مرطوب بود. بالاترین میزان عنصر آرسنیک در عضله ماهی قباد (۰٫۲۹۴±۰٫۰۱۹ میلی گرم در کیلوگرم وزن تر) و پایین ترین میزان این عنصر در عضله ماهی شوریده (۰٫۱۷۵±۰٫۰۲۴ میلی گرم در کیلوگرم وزن تر) به دست آمد. همچنین میزان پروتئین، چربی، خاکستر در عضله ماهیان به ترتیب ۱۹٫۶۷±۰٫۷۸، ۲٫۴۵±۰٫۴۵، ۱٫۴۹±۰٫۲۳ گرم در ۱۰۰ گرم و میزان رطوبت ۷۸±۱٫۸۹ درصد بود. نتایج نشان داد بین میزان تجمع آرسنیک در عضله ماهیان مورد مطالعه با میزان پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت همبستگی مثبت وجود دارد (p<0.05).