مقاله بررسی ارتباط بین پره اکلامپسی با میگرن در دوران بارداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۶۳۳ تا ۶۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین پره اکلامپسی با میگرن در دوران بارداری
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اکلامپسی
مقاله میگرن
مقاله حاملگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی نصرت
جناب آقای / سرکار خانم: سنگی ساره
جناب آقای / سرکار خانم: صابرمحمد آلا
جناب آقای / سرکار خانم: صفری فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: کفایی عطریان محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: سرافراز ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: میگرن سندرم خوش خیم و راجعه ایی با نشانه های اختلال کارکرد عصبی است. پره اکلامپسی نوعی سندرم اختصاصی حاملگی است که یکی از علل اصلی مرگ و میر در مادر و جنین محسوب می شود. این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین پره اکلامپسی با میگرن در دوران بارداری مراجعه کننده به بیمارستان های شهر کاشان در سال ۱۳۹۰ انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به روش تحلیلی مورد – شاهدی انجام شد. روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی بود. زنان به دو گروه تقسیم شدند: گروه مورد (دارای پره اکلامپسی) ۱۳۲ نفر و تعداد افراد گروه شاهد (بدون پره اکلامپسی) ۱۳۲ نفر. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه ۳ قسمتی شامل: مشخصات دموگرافیک، مشخصات طبی و مامایی، ارزیابی وجود پره اکلامپسی و وجود سابقه سردرد میگرن بود. P<0.05 معنی داری در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین سن بارداری در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب دارای ۳٫۹±۳۶٫۳ هفته و ۲٫۱±۳۷٫۹ هفته بودند (P<0.001). بعلاوه تعداد مبتلایان به میگرن در گروه مورد (۱۹ نفر) به طور معنی داری بیشتر از تعداد مبتلایان به میگرن در گروه شاهد (۶ نفر) بود (P<0.001). این مطالعه نشان داد که نسبت شانس وجود سابقه سردردهای میگرنی در افراد دارای پره اکلامپسی (گروه مورد) ۳٫۶ برابر بیشتر از افراد بدون پره اکلامپسی (گروه شاهد) بود ((Odds Ratio=3.6; CI= 1.3-5.9.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، در طی مراقبت های بارداری، با تشخیص زودرس پره اکلامپسی و اقدامات درمانی لازم،می توان از احتمال بروز پره اکلامپسی در حاملگی کاست.