مقاله بررسی ارتباط بین میزان فعالیت فیزیکی و شدت علائم یائسگی در زنان یائسه شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین میزان فعالیت فیزیکی و شدت علائم یائسگی در زنان یائسه شهر اهواز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله فعالیت حرکتی
مقاله یائسگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی زاده حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی نسیبه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: نجار شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: اسدمبینی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یائسگی مرحله ای از زندگی است که توقف دائمی قاعدگی به دلیل از دست دادن فعالیت فولیکول های تخمدانی رخ می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان فعالیت فیزیکی و ارتباط آن با شدت علائم یائسگی انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۶۰۰ زن یائسه انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام شد. اطلاعات مطالعه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های فردی (سن، تحصیلات، شغل، وضعیت اقتصادی اجتماعی، وضعیت تاهل، تعداد بارداری)، پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی و پرسشنامه استاندارد علائم یائسگی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۲۱) و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۱ معنی دار در نظر گرفته و همزمان (۰٫۰۵>p) نیز بررسی شد.
یافته ها: بیشترین شکایت افراد از علائم یائسگی در مقیاس متوسط، شدید و خیلی شدید مربوط به اختلالات خواب (۳۹%)، درد عضلانی (۴۲٫۵%) و گرگرفتگی (۲۳٫۲%) بود. انجام کار روزانه، حمل و نقل و اوقات فراغت با گرگرفتگی، ناراحتی های قلبی، اختلالات خواب، افسردگی، کاهش میل جنسی، بی اختیاری، خشکی واژن و درد عضلانی ارتباط معکوس و امور مرتبط با کار منزل نیز با ناراحتی های قلبی و درد عضلانی ارتباط معکوس و معنی داری داشت (۰٫۰۵>p).
نتیجه گیری: ورزش در تثبیت گردش خون طبیعی و سایر فعالیت های فیزیولوژیک بدن در دوران یائسگی نقش بسیار مهمی دارد.