مقاله بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای در واحد مالی سازمان های غیر دولتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۷۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای در واحد مالی سازمان های غیر دولتی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله اخلاق حرفه ای
مقاله کارکنان واحد مالی
مقاله ابعاد فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شورورزی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی ستاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: موضوعات اخلاقی در سازمان های غیر دولتی و جهت گیری های اخلاقی فرهنگ سازمانی، مدیران سازمان ها را به دانش اخلاق حرفه ای سوق می دهد. آن ها از این دانش انتظار دارند تا با ارائه اصول و ضوابط اخلاقی به تحلی مشکلات حرفه ای بپردازند. هدف این پژوهش کمک به سازمان های غیر دولتی در جهت بالا بردن سطح اخلاق حرفه ای و یافتن عوامل تاثیرگذار بر آن در این سازمان ها می باشد.
روش پژوهش: این تحقیق یک تحقیق علمی بوده و نوع آن کاربردی است و روش آن تجربی که به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اخلاق حرفه ای می پردازد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که در سازمان های غیر دولتی ابعاد فرهنگی مورد بررسی با اخلاق حرفه ای رابطه ای ندارند و فاکتور های دیگری در تعیین رویه اخلاق حرفه ای کارکنان موثر است.
نتیجه گیری: مدیران در سازمان های غیر دولتی بر پیش شرط های یک رفتار غیر اخلاقی و زیر بنای اخلاق تاکید داشته و روش هایی که بر آن اساس افراد می توانند اخلاقیات را به عنوان یک عادت در محل کار در آورند را استخراج کرده و تکرار کنند. همچنین در این سازمان ها برای تشویق کارکنان به اخلاق حرفه ای از آن به عنوان معیار اصلی در ساختار پاداش بهره بگیرند. تا احتمال اینکه سازمان غیر دولتی از رویه ی اخلاق حرفه ای خارج گردند، بیشتر از پیش کاهش یابد.