مقاله بررسی ارتباط بین علائم اختلالات روانی و بدکارکردی های جنسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در دانشور از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین علائم اختلالات روانی و بدکارکردی های جنسی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بدکارکردی های جنسی
مقاله علائم اختلال های روانی
مقاله عوامل روان شناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائدی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ساسانی نژاد مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: ثابتی آزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: نتایج مطالعات، نشان دهنده ارتباط میان اختلال های روانی و بدکارکردی های جنسی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان علائم اختلال های روانی و بدکارکردی های جنسی و تعیین نقش علائم اختلال های روانی در شکل گیری بدکارکردی های جنسی بوده است.
مواد و روش ها: ۲۰۰ نفر (۱۱۵ زن و ۷۵ مرد) به صورت در دسترس از افراد مراجعه کننده به برخی کلینیک های روان شناسی و روان پزشکی تهران و کرج در سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱ انتخاب شدند. از افراد خواسته شد به پرسشنامهSCL90 ، پرسشنامه عملکرد جنسی زنان (FSFI) (برای زنان) و شاخص بین المللی عملکرد نعوظ (IIEF) (برای مردان) پاسخ دهند. از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی برای تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان دادند که ارتباطی معنی دار میان علائم اختلال های روانی و بدکارکردی های جنسی وجود دارد؛ به علاوه یافته های رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که علائم اختلال های روانی (فوبی، افسردگی، وسواس فکری، اختلال های جسمانی شکل و علائم پارانویا) می توانند بدکارکردی های جنسی را به طور معنی داری پیش بینی کنند.
نتیجه گیری: میان علائم اختلال های روانی و بدکارکردی های جنسی زنان و مردان ارتباطی معنی دار وجود دارد. علائم برخی از اختلال های روانی می توانند در تبیین بدکارکردی های جنسی نقشی موثر داشته باشند. نتایج پژوهش حاضر با بسیاری از پژوهش های پیشین همخوانی دارد.