مقاله بررسی ارتباط بین حساسیت صوتی سیستم دهلیزی و توانایی تشدید رفلکس عضلانی برانگیخته صوتی گوش میانی در بزرگسالان دارای شنوایی طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۹۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین حساسیت صوتی سیستم دهلیزی و توانایی تشدید رفلکس عضلانی برانگیخته صوتی گوش میانی در بزرگسالان دارای شنوایی طبیعی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی
مقاله دهلیز
مقاله رفلکس عضلانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامی فرانک
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: سیستم دهلیزی به صدا حساس است و بیشترین حساسیت صوتی متعلق به ساکول است.آوران های دهلیزی تا عضلات گوش میانی (از قبیل عضله رکابی) امتداد دارند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین شنوایی دهلیزی با رفلکس عضلانی برانگیخته صوتی گوش میانی با محرک ۵۰۰ هرتز بود.
روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی- مقایسه ای و محل آن بخش شنوایی شناسی کلینیک تخصصی وفوق تخصصی شیخ الرئیس همدان بود. گروه مطالعه را ۳۰ فرد مبتلا به حس سرگیجه و ۳۰ فرد سالم تشکیل می دادند. معیار ورود به مطالعه، طبیعی بودن عملکرد شنوایی افراد بر اساس آزمون های ادیومتری صوت خالص، ایمیتانس آکوستیک و امتیاز بازشناسی گفتار بود. بر اساس آزمون رفلکس صوتی مسیر همان طرفی با محرک ۵۰۰ هرتز به دو گروه طبیعی وغیر طبیعی تقسیم بندی شدند، سپس تحت ارزیابی آزمون cVEMPs قرار گرفتند و در خاتمه به سه گروه N، CVUA و IVA طبقه بندی شدند.
نتایج: سی گوش مبتلا (
IVA) با کاهش حساسیت تحریک پذیری سیستم دهلیزی که نتایج غیرطبیعی در آزمون cVEMPs داشتند، در ارزیابی رفلکس صوتی با صوت خالص ۵۰۰ هرتز نیز غیرطبیعی بودند. در صورتیکه گوش های غیر مبتلا (CVUA) و طبیعی (N) نتایج طبیعی داشتند. مقایسه میانگین های cVEMPs p13) و n23) و رفلکس صوتی با صوت خالص ۵۰۰ هرتز در بین سه گروه معنی دار بود. ارتباط بین آستانه رفلکس صوتی با صوت خالص ۵۰۰ هرتز و زمان تاخیر p13 معنی دار بود. ارتباط معنی داری بین زمان تاخیر n23 و آستانه رفلکس صوتی با صوت خالص ۵۰۰ هرتز مشاهده گردید.
نتیجه نهایی: تحریک صوتی سیستم دهلیزی در بزرگسالان با شنوایی طبیعی، توانایی ایجاد رفلکس عضلانی برانگیخته صوتی گوش میانی با محرک ۵۰۰ هرتز را تشدید می نماید.