مقاله بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی با افسردگی و اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی با افسردگی و اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله افسردگی
مقاله خانواده بیماران
مقاله اعتقادات مذهبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیع سیاهکلی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: آوازه آذر
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی خواه میثم
جناب آقای / سرکار خانم: افشین جو مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: اقوامی مژگان السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: همیشه بستری شدن در بیمارستان برای اقوام و بستگان بیمار ایجاد تنش و اضطراب زیادی می کند. یکی از مواردی که به استناد آیه مبارکه، «الا بذکر الله تطمئن القلوب» (الرعد- ۲۸) در آرامش افراد و پیشگیری از اختلالات روانی نقش بسیار مهمی داشته، ایمان به خدا است. توکل به خداوند باعث کاهش نگرانی های ناشی از بیماری های مهم، صبر بر مصایب و پذیرش خواست الهی و تن دادن به عوارض و معلولیت های دراز مدت و پرهیز از عوامل بروز دهنده یا تشدید کننده اختلالات روانی و پیامدهای دیگر می شود.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی – همبستگی است که میزان اضطراب و افسردگی ۱۰۰ نفر از خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه با ابزار HADS (Hospital Anxiety Depression Scale) و ابزار سنجش اعتقادات مذهبی که در مطالعات آقا محمدی و همکاران نیز به کار رفته است، سنجیده شد. بعد از نمونه گیری، داده ها با استفاده از با آزمون های آماری کای دو، آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون لجستک به منظور بررسی متغیرهای موثر در اضطراب و افسردگی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که ۵۳٫۲ درصد افراد مورد پژوهش دارای نشانه اضطراب و ۵۶٫۴ درصد دارای نشانه های افسردگی بودند. افرادی که علایم اضطراب و افسردگی در آنان مشاهده نشد، دارای اعتقادات مذهبی در حد شدید بودند که آزمون کای دو ارتباط بین علایم اضطراب و افسردگی را با میزان اعتقادات مذهی معنی دار نشان داد (P<0.05). 33.2 درصد از خانواده های دارای علایم اضطراب و ۳۱٫۲ درصد از خانواده های دارای علایم افسردگی از اعتقادات مذهبی در حد متوسط برخوردار بودند. آزمون آماری کای دو این ارتباط را معنی دار نشان داد (P<0.05).
نتیجه گیری: اعتقادات مذهبی و یاری خواستن از خداوند اثر مثبتی بر کاهش افسردگی و اضطراب خانواده های بیماران دارد. تقویت باورها و اعتقادات می تواند بر کاهش بروز علایم و عوارض ناشی از افسردگی همچون اقدام به خودکشی، اعتیاد، بزه کاری ها، اختلالات شخصیت، سلامت جنسی موثر باشد.