مقاله بررسی ارتباط بین اختلالات انسدادی حین خواب (Obstructive sleep apnea) و اختلالات نعوظی (Erectile dysfunction) در مراجعین به کلینیک اختلالات خواب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۵۷۹ تا ۱۵۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین اختلالات انسدادی حین خواب (Obstructive sleep apnea) و اختلالات نعوظی (Erectile dysfunction) در مراجعین به کلینیک اختلالات خواب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات انسدادی خواب
مقاله اختلالات نعوظی
مقاله علل ارگانیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری مهدوی کیا
جناب آقای / سرکار خانم: امرا بابک
جناب آقای / سرکار خانم: تدین فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نژاد سورنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف کلی از انجام این مطالعه بررسی ارتباط میان اختلالات انسدادی خواب و اختلالات نعوظی بود.
روش ها: در این مطالعه ۷۷ بیمار که با شکایت اختلالات نعوظی توسط اورولوژیست و یا مراجع قانونی ارجاع داده شده بودند، جهت بررسی وجود اختلالات انسدادی خواب بستری شدند. این افراد برای هشت ساعت تحت مانیتورینگ از نظر نعوظ، آپنه انسدادی حین خواب، پالس اکسیمتری و مانیتورینگ کامل قرار گرفتند.
یافته ها: در این مطالعه ارتباط معنی داری بین آپنه انسدادی حین خواب و اختلالات نعوظی دیده نشد. ولی بین افزایش سن و اختلالات نعوظی و همچنین افزایش شاخص توده بدنی و اختلالات نعوظی رابطه معنی دار وجود داشت.
نتیجه گیری: با توجه به دخالت علل ارگانیک در ارتباط بین آپنه انسدادی حین خواب و اختلالات نعوظی، لزوم بررسی علل ارگانیک در مطالعات آینده تایید شد.