مقاله بررسی ارتباط بین آلودگی انگلی و پارامترهای خونی ماهی سیم (Abramis brama orientalis) صیدشده از دریای خزر در سواحل بندر انزلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین آلودگی انگلی و پارامترهای خونی ماهی سیم (Abramis brama orientalis) صیدشده از دریای خزر در سواحل بندر انزلی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دریای خزر
مقاله بندر انزلی
مقاله ماهی سیم
مقاله آلودگی های انگلی
مقاله پارامترهای خون شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیات بخش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: صیادبورانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دقیق روحی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر آلودگی های انگلی بر روی برخی از فاکتورهای خونی ماهی سیم دریای خزر ۱۷۵ قطعه ماهی سیم در فصول صید ۱۳۸۸ – ۱۳۸۷ از تعاونی های سواحل بندر انزلی تهیه و به صورت زنده به پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشور منتقل شد. پس از بررسی های زیست سنجی و تعیین سن ماهیان، از آن ها خون گیری به عمل آمد. خون مورد نظر توسط سرنگ از ساقه دمی گرفته شده، سپس به ویال هایی حاوی هپارین ریخته و به آرامی تکان داده شد. پارامترهای خون شناسی با روش های استاندارد آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت. سپس ماهیان صید شده از نظر آلودگی های انگلی خارجی و داخلی مورد بررسی قرار گرفتند. انگل های موجود جداسازی و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی شدند. طبق نتایج حاصله میانگین طول کل ۲۸٫۶۷ سانتی متر و میانگین وزن ۲۹۸٫۱۸ گرم بوده است. در این بررسی ۴ گونه انگل به نام هایDiplostomum spathaceum ، Trichodina sp.، Ligula intestinalis و Caryophyllaeus laticeps شناسایی شدند. بر طبق نتایج بدست آمده اختلاف معنی داری بین ماهیان آلوده به انگل و تعداد گلبول سفید، غلظت هموگلوبین، درصد لنفوسیت و نوتروفیل بدست آمد (P<0.05).