مقاله بررسی ارتباط بیماری انسدادی مزمن ریه با سندرم متابولیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بیماری انسدادی مزمن ریه با سندرم متابولیک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری انسدادی مزمن ریوی
مقاله سندرم متابولیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتی صمد
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: چیتی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی نسب سیدنورالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری انسدادی مزمن ریوی یکی از مهم ترین علل مرگ و میر دنیاست و سندرم متابولیک مجموعه ای از فاکتورهایی است که همگی اثر افزاینده در موربیدیتی و مورتالیتی و حملات این بیماری دارند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط COPD با سندرم متابولیک بود.
روش بررسی: در این مطالعه مورد – شاهدی معیارهای سندرم متابولیک بر اساس کرایتریای NCEP- ATPIII در ۷۶ نفر بیمار مبتلا به بیماری COPD و ۷۶ نفر از افراد غیر مبتلا به این بیماری در محدوده ۴۰ تا ۸۰ سال از نظر سنی و جنسی تفاوت معنی داری نداشتند، بررسی شد. از آزمون T-Test و Fisher Exact Test برای مقایسه میانگین ها و آزمون کای دو برای مقایسه نسبت ها و همچنین جهت ارتباط بین متغیرها از Logistic Regression استفاده گردید.
یافته ها: میانگین سنی افراد ۶۳٫۳±۱۱٫۱ در گروه مورد و ۶۰٫۶±۹٫۵ در گروه شاهد بود. شیوع سندرم متابولیک در گروه مورد ۳۱٫۵ درصد و در گروه شاهد ۲۶٫۳ درصد بود که باحذف اثر جنسیت رابطه معناداری میان بیماری COPD و سندرم متابولیک مشاهده شد (P=0.017، OR=5.7). شیوع این سندرم در بیماران COPD بر اساس شدت به ترتیب ۳۷٫۵ درصدI:، ۲۰ درصدII:، ۴۵ درصدIII:، ۳۰ درصد:IV، بود (P=0.27). چاقی شکمی، پرفشاری خون و اختلال HDL به ترتیب شایع ترین موارد از معیارهای سندرم متابولیک در افراد مبتلا به این سندرم بود. همچنین این مطالعه نشان داد که خطر ابتلا به سندرم متابولیک در زنان بیشتر از مردان است (P=0.01).
نتیجه گیری: خطر سندرم متابولیک در افراد مبتلا به COPD بالاتر از افراد غیرمبتلاست و تمهیداتی را در تشخیص به موقع عوامل خطرساز، پیشگیری و درمان آن ها به ویژه در زنان مبتلا به COPD می طلبد.