مقاله بررسی اخلاق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت (مطالعه موردی: شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در اخلاق زیستی از صفحه ۹۳ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اخلاق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت (مطالعه موردی: شهر تهران)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق شهروندی
مقاله تعهد شهروندی
مقاله حقوق مدنی شهروندان
مقاله حقوق اجتماعی شهروندان
مقاله حقوق سیاسی شهروندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه شهرنشینی به شکل غالب و قطعی زندگی انسان ها بدل شده است. وجود برخی از آسیب ها و مشکلات اجتماعی ـ فرهنگی در شهرهای ما تا حدی بالاتر از استانداردهای جهانی است و این امر نه فقط اسباب ناراحتی و عدم آسایش شهروندان در کوتاه مدت است، بلکه می تواند در درازمدت بر روند توسعه عمومی کشور و حتی بر سیاست های کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… نیز تاثیر منفی بر جای بگذارد. اهمیت اخلاق و حقوق شهروندی به اندازه ای است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می کند و حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که اگر در جامعه ای حقوق و اخلاق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل می شود.
با توجه به این نکات، ایجاد و نهادینه کردن اخلاق و حقوق شهروندی برای ما ضرورتی اساسی است. لذا هدف از این پژوهش بررسی میزان آگاهی شهروندان از حقوق، تعهدات و اخلاق شهروندی و همچنین انتظارات آنان از دولت بوده است.
روش: در این پژوهش ۹۹۴ نفر از شهروندان تهرانی بالای ۱۸ سال به روش نمونه گیری خوشه ای سه مرحله ای انتخاب شدند. در مرحله اول از بین بلوک های شهر تهران تعدادی به روش تصادفی انتخاب گردید. در مرحله دوم تعدادی از خانوارهای ساکن این بلوک ها به روش تصادفی مشخص شدند و در مرحله سوم با یک نفر از اعضای خانوار که شرایط لازم برای مصاحبه را دارا بود (شرط سنی و تحصیلی به قید قرعه) مصاحبه و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع‏آوری گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که میان سه بعد حقوق قانونی و مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی شهروندان با تعهدات شهروندان در قبال دولت در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد و در مجموع شاخص حقوق شهروندان با تعهدات و اخلاق شهروندی در قبال دولت در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه مثبت و مستقیمی دارد. به عبارت دیگر هر چقدر میزان حقوق شهروندان افزایش یابد، تعهدات و اخلاق شهروندی در قبال دولت بیشتر نمایان می شود و تاثیر افزایشی و مثبتی خواهد گذاشت.
نتیجه گیری: اخلاق و تعهد شهروندی فرآیندی است که باید آن را همچون هدفی اساسی در نظر گرفت و به صورتی تدریجی ایجاد کرد. این انتظار که اخلاق و فرهنگ به صورت خودکار و با تغییرات اساسی به وجود بیاید انتظاری کاملا بیهوده است و نتیجه منفی آن انفعال و کنار گذاشتن اندیشه و ابتکار برای ایجاد و ساختن فرهنگ مزبور است.
ما در کشوری زندگی می کنیم که فرهنگ و پیشینه تمدنی چندهزار ساله دارد و منابع برای کار در این حوزه بسیار زیاد است. اما باید اذعان کرد که کمتر به این منابع توجه شده و اگر هم مورد توجه قرار گرفته اند کمتر برای استخراج موارد کاربردی و تبدیل کردن آنها به راهکارهای قابل استفاده تلاش شده است. مهمترین منابع قابل استفاده برای ایجاد اخلاق شهروندی در کشور را می توان در دین، سنت، تنوع محلی، قومی و زبانی، اخلاق مدنی و اخلاق سیاسی یافت.