مقاله بررسی اختلالات EOG در مبتلایان به توکسوپلاسموزیس چشمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۳۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اختلالات EOG در مبتلایان به توکسوپلاسموزیس چشمی
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توکسوپلاسموزیس
مقاله عوارض چشمی
مقاله الکترواکولوگرام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنایی سیمین دخت
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتیان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: شوشتریان سیدمحمدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خدائیانی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: توکسوپلاسموزیس بیماری انگلی ناشی از عفونت با توکسوپلاسما گوندئی می باشد که می تواند قسمت های مختلف بدن را درگیر نماید و بیشترین شیوع آن در کشورهای آسیایی می باشد. روش های مختلفی برای تشخیص اختلالات بینایی در مبتلایان به توکسوپلاسموزیس وجود دارد. یکی از این روش های غیرتهاجمی، الکترواوکولوگرام (EOG) است که عملکرد بینایی را در مبتلایان به توکسوپلاسموزیس ارزیابی می کند. این مطالعه با هدف بررسی اختلالات EOG در بیماران مبتلا به توکسوپلاسموزیس چشمی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، ۵۰ فرد ارجاع شده به کلینیک قدس تهران طی سال های ۹۱ – ۹۰ وارد مطالعه شدند که شامل ۲۵ نفر مبتلا به توکسوپلاسموزیس چشمی به عنوان گروه مورد و ۲۵ نفر بدون توکسوپلاسموزیس و سایر بیماری های جشمی به عنوان گروه شاهد بودند. دو گروه تحت EOG قرار گرفتند و نتایج به دست آمده در دو گروه مقایسه شدند.
یافته ها: میانگین (± انحراف معیار) اندکس آردن در گروه مورد ۱٫۳۵±۰٫۲۵ و در گروه شاهد ۲٫۳±۰٫۳۱ بود و اختلاف آماری معنی داری را بین دو گروه مذکور نشان داد (P= 0.0001).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه آن ها با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه چنین استنباط می شود که اختلالات EOG در بیماران توکسوپلاسموزیس بیش از جمعیت شاهد است.