مقاله بررسی اختلالات و مشکلات ناشی از نوبت کاری در یکی از صنایع خودروسازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اختلالات و مشکلات ناشی از نوبت کاری در یکی از صنایع خودروسازی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوبت کاری
مقاله اختلالات مرتبط با نوبت کاری
مقاله صنعت خودروسازی
مقاله پرسشنامه SOS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی نیا مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: احسنی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نوبت کاری سبب کاهش عملکرد، تغییر عادات غذایی افراد، افزایش خستگی و بی خوابی، اختلالات زندگی فردی و اجتماعی و اختلالات بهداشتی می گردد. کارگران صنایع خودروسازی بنا به ضرورت شغلی در نظام نوبت کاری مشغول به کارند. هدف از این مطالعه بررسی مشکلات بهداشتی، خانوادگی و اجتماعی کارگران این صنعت حیاتی کشور می باشد.
مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی ۱۵۰ نفر از کارگران شاغل در یکی از صنایع خودروسازی شهر تهران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه Survey of Shift Worker  ( (SOS بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Statistical Package for Social Sciences) SPSS) ویرایش ۱۸ و از آمار توصیفی و آزمون آماری کای دو استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بالاترین میزان شیوع مشکلات ناشی از نوبت کاری مربوط به اختلال در زندگی خانوادگی، فردی و اجتماعی نوبت کاران بود (۹۰%<). شیوع مشکلات گوارشی ۸۲% بود. مشخص شد افرادی که نظام نوبت کاری را به گونه ای دلخواه انتخاب نموده اند نسبت به افرادی که به اجبار در این نظام کار می کنند رضایت شغلی بیشتری را دارند (P<0.001). همچنین برنامه نوبت کاری چرخشی منظم رضایت شغلی بیشتری را نسبت به برنامه های چرخشی نامنظم ایجاد می کند (P<0.001).
نتیجه گیری: انتخاب افراد به طور داوطلبانه در نظام شیفت کاری و وجود برنامه های چرخشی منظم سبب افزایش رضایتمندی افراد و ایجاد مشکلات کمتر نسبت به برنامه های چرخشی نامنظم می گردد. همانطور که از نتایج پیداست مشکلات بهداشتی و اجتماعی در کارگران این صنعت حیاتی کشور بالاست. بنابراین پیشنهاد می گردد تصمیماتی را از جمله کوتاه نمودن دوره چرخش نوبت ها (تغییر دو روزه نسبت به هفتگی)، آموزش نوبت کاران در مورد اثرات بهداشتی نوبت کاری و کوتاه نمودن ساعات شیفت شب اتخاذ نموده تا این مشکلات تا حد امکان کاهش یابند.