مقاله بررسی اختلالات تنفسی در کارکنان شاغل در مجموعه ای از واحدهای تصفیه پساب صنایع پتروشیمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در طب کار از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اختلالات تنفسی در کارکنان شاغل در مجموعه ای از واحدهای تصفیه پساب صنایع پتروشیمی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصفیه فاضلاب
مقاله علائم تنفسی
مقاله ظرفیت های عملکرد ریوی
مقاله بیوآئروسول ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگیری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نقاب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: آقابیگی ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: خادمیان وحید
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کارگر ولی اله
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کارکنان شاغل در تصفیه خانه های فاضلاب در معرض مواجهه با گستره ای از انواع آلاینده های شیمیایی و همچنین بیوآئروسول هایی نظیر انواع باکتری ها و قارچ ها قرار دارند. هدف از این مطالعه ارزیابی اختلالات تنفسی احتمالی ناشی از کار در کارکنان شاغل در ۱۰ واحد تصفیه پساب در صنایع پتروشیمی کشور بود.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی ۱۹۸ نفر از کارکنان شاغل در واحد های تصفیه پساب شرکت های پتروشیمی و یک گروه مرجع ۹۹ نفره انجام شد. شیوع علائم اختلالات تنفسی با استفاده از پرسشنامه استاندارد تنفسی انجمن متخصصین قفسه صدری آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای عملکردی ریه با دستگاه کالیبره شده ویتالوگراف در سه نوبت شامل ابتدا و انتهای اولین روز کاری هفته و نیز انتهای آخرین روز کاری هفته اندازه گیری شدند. سپس میزان تراکم بیوآئروسل ها در واحدهای مختلف تصفیه پساب با استفاده از نمونه بردار آندرسون اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد شانس ابتلا به سرفه، خلط، سرفه توام با خلط، خس خس سینه و تنگی نفس در گروه مواجهه ها به ترتیب ۲٫۹۴، ۱٫۱۰، ۱٫۹۵، ۰٫۸۲ و ۱٫۹۷ برابر گروه مرجع بود و همچنین مقادیر پارامترهای عملکردی ریه در گروه دارای مواجهه به طور معنی داری کمتر از گروه مرجع بود (P<0.05).
نتیجه گیری: افزایش معنی دار شیوع علائم تنفسی و کاهش معنی دار پارامترهای عملکردی ریه را احتمالا می توان به مواجهه کارکنان شاغل در تصفیه خانه های فاضلاب منتسب نمود.