مقاله بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و عوامل مرتبط با آن در مادران خانه دار (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۹۵ تا ۳۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و عوامل مرتبط با آن در مادران خانه دار (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیوع
مقاله اختلالات اسکلتی – عضلانی
مقاله سلامت شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت شعار رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اکابری آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی – عضلانی در اغلب مشاغل شیوع بالایی دارد. این پژوهش با هدف بررسی اختلالات اسکلتی – عضلانی و عوامل مرتبط با آن در بین مادران خانه دار انجام گردید.
مواد و روش ها: یک مطالعه توصیفی – تحلیلی روی ۳۳۳ نفر از مادران خانه دار تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی سبزوار در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه نوردیک، به صورت حضوری توسط پرسشگران آموزش دیده تکمیل گردید.
یافته ها: میزان شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در اندام های کمر، گردن و شانه به ترتیب ۴۹٫۵ درصد، ۲۴٫۱ درصد، ۲۱٫۲ درصد بود. نتایج نشان داد که بین درد کمر و زانوها و BMI (P=0.08)، بین درد شانه و روش شستن لباس ها (P=0.04)، بین درد پا و وسیله نظافت منزل (P=0.01) و بین درد زانو و استفاده از پلکان (P=0.004) در یک سال گذشته ارتباط معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری: بین اختلالات اسکلتی – عضلانی در مادران خانه دار با وسایل و تجهیزات استفاده شده در منزل ارتباط معنی داری وجود دارد. انجام پژوهش بیشتر برای تعیین دقیق تاثیر اختلالات اسکلتی – عضلانی توصیه می گردد.