مقاله بررسی احتمالاتی اثر ناکاملی ها در قابلیت اعتماد شبکه های دولایه فضاکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۳۴ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی احتمالاتی اثر ناکاملی ها در قابلیت اعتماد شبکه های دولایه فضاکار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه های دولایه فضاکار
مقاله ناکاملی های اولیه
مقاله احتمالات
مقاله قابلیت اعتماد
مقاله آنالیز مونت کارلو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیدایی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نگین مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزیابی و تضمین ایمنی سازه های شبکه دولایه فضاکار بدون در نظر گرفتن اثر پارامترهای تصادفی غیرممکن است. در واقع وجود ناکاملی های اولیه در ساخت و یا مونتاژ شبکه های دولایه با دارا بودن صدها و یا هزاران عضو اجتناب ناپذیر می باشد. بسیاری از این ناکاملی ها از قبیل وجود انحنای اولیه در اعضا، خروج از مرکزیت در اعمال بار محوری، تغییرات موضعی در خواص مصالح و یا ناهمگن بودن آن، و یا وجود تنش های پسماند در اعضاء که دارای طبیعت ذاتی تصادفی می باشند، ظرفیت باربری اعضا را کاهش می دهند. در نتیجه در ارزیابی رفتار خرابی واقعی سازه ضروری است توزیع تصادفی ناکاملی های مذکور منظور گردد. لذا در این مقاله تاثیر احتمالاتی ناکاملی ها در قابلیت اعتماد سازه های شبکه دولایه فضاکار با به کارگیری آنالیز شبیه سازی مونت کارلو در قالب نرم افزار OpenSees  مطالعه گردیده است. نتایج حاصله حاکی از حساسیت رفتار خرابی شبکه های دولایه فضاکار به توزیع تصادفی ناکاملی های اولیه می باشد.