مقاله بررسی اجرای عملیات پرورشی تنک کردن در توده های دست کاشت پلت (مطالعه موردی: جنگلهای چوب و کاغذ مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۷۶ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اجرای عملیات پرورشی تنک کردن در توده های دست کاشت پلت (مطالعه موردی: جنگلهای چوب و کاغذ مازندران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل کاری
مقاله قطر
مقاله ارتفاع
مقاله سطح مقطع
مقاله تاج
مقاله کیفیت تنه
مقاله ضریب قد کشیدگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهان آرای محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی بی بالانی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پلت یکی از گونه های بومی ایران است که در اغلب جنگل کاریها به صورت تک کشتی و یا آمیخته با دیگر گونه ها کشت می شود. انجام عملیات پرورشی در چنین توده هایی موجب تقویت تولید و اصلاح کمی و کیفی توده در حیات طولانی جنگل می گردد. در همین راستا این تحقیق روی دو توده پلت واقع در طرح جنگل داری برنجستانک (قطعه دخالت نشده) و چایباغ (قطعه دخالت شده) در محدوده طرحهای جنگلداری چوب و کاغذ مازندران که در سال ۱۳۷۰ جنگل کاری شده بودند، انجام شد. با استفاده از روش آماربرداری تصادفی سیستماتیک با قطعه های نمونه دایره ای شکل یک آری، تعداد ۳۹ و ۳۳ پلات به ترتیب در قطعه های دخالت شده و دخالت نشده انتخاب و در طبیعت پیاده شدند. سپس در هر پلات مشخصه های کمی و کیفی قطر، ارتفاع، تعداد، کیفیت تنه و وضعیت تاج درختان در دو توده برداشت و در فرم های مربوطه ثبت گردید. نتایج نشان می دهد که متوسط قطر درختان در توده دخالت شده و دخالت نشده به ترتیب ۱۹٫۹۸ و ۱۳٫۸۴ سانتی متر و میانگین ارتفاع نیز به ترتیب ۱۸٫۳۲ و ۱۷٫۴۶ متر بوده است. میانگین سطح مقطع در توده دخالت شده ۳۰٫۷۴ مترمربع در هکتار و در توده شاهد ۱۵٫۷ مترمربع در هکتار محاسبه شد. نتایج حاصل از انجام آزمون آماری T نشان می دهد که بین میزان رویش قطری، حجمی، ارتفاعی، سطح مقطع و ضریب قدکشیدگی بین دو توده در سطح ۹۹ درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. به لحاظ کیفی نیز توده دخالت شده از پایداری و وضعیت بهتری نسبت به توده دخالت نشده برخوردار بود. انجام آزمون مربع کای در مورد متغیرهای کیفی (کیفیت تنه و تقارن تاج) نیز نشان می دهد که در دو توده در سطح یک درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. ازاین رو، با توجه به نتایج بدستامده و به دلیل صرفه جویی در زمان و هزینه های بالای عملیات جنگل کاری و ارتقاء ارزش افزوده محصولات با تولید چوب های مرغوب و بدون عیوب فیزیکی، با تاکید بر پایداری درازمدت توده ها، می توان اجرای عملیات پرورشی به موقع و با شدت مناسب را به طراحان و مجریان طرحهای جنگل داری پیشنهاد کرد.