مقاله بررسی اثر Zinc protoporphyrin به همراه رادیوتراپی بر رشد ملانوما در موش های c57BL6 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول بهمن ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر Zinc protoporphyrin به همراه رادیوتراپی بر رشد ملانوما در موش های c57BL6
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملانوما
مقاله همواکسیژناز
مقاله ۱
مقاله ایندکس میتوتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صامتی امیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملکی خاطره
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان عطیه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: حق جوی جوانمرد شقایق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاهش بیان ژن همواکسیژناز با عود کمتر و پاسخ بهتر بعضی سرطان ها با رادیوتراپی همراه است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر Znpp (مهار کننده همواکسیژناز-۱) به همراه رادیوتراپی بر روی سلول های ملانوما در موش ها بود.
روش ها: برای انجام این مطالعه، تعداد ۲۴ موش به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. به همه موش ها در روز صفر مطالعه، سلول ملانوما تزریق شد و موش ها به مدت ۱۶ روز تیمار شدند. گروه اول و دوم، (Zinc protoporphyrin) Znpp 2000 mg/kg و گروه سوم و چهارم پایه رقیق کننده Znpp را دریافت کردند. دو گروه اول و سوم در روز ۸ مطالعه به میزان ۱۲ گری پرتو درمانی شدند. موش ها هر روز از جهت وجود تود ه قابل لمس در محل تزریق، بررسی و در صورت وجود، ابعاد توده اندازه گیری شد. تومورها در روز ۱۶ مطالعه خارج شدند. در این تحقیق، اثرات Znpp بر مدل تومور ملانومای موش هایی که رادیوتراپی شدند، بررسی شد. اثر Ho-1 بر رشد سلول های سرطانی با ایندکس میتوتیک ۶۷- Ki در تومور محاسبه گردید و اندازه تومورها در روز ۸ و ۱۶ مطالعه اندازه گیری شد.
یافته ها: اندازه تومور و ایندکس میتوتیک در موش های درمان شده با Znpp و رادیوتراپی به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (P<0.05). اندازه تومور در موش های دریافت کننده رادیوتراپی و Znpp کمتر از گروهی بود که رادیوتراپی به تنهایی دریافت نموده بودند (P<0.05).
نتیجه گیری: Znpp ممکن است همراه رادیوتراپی کاربرد بالینی داشته باشد و در جلوگیری یا کاهش رشد تومور، موثرتر از رادیوتراپی به تنهایی باشد.