مقاله بررسی اثر IT بر قابلیتهای زنجیره تامین و عملکرد بنگاه: مطالعه موردی شرکت سایپا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر IT بر قابلیتهای زنجیره تامین و عملکرد بنگاه: مطالعه موردی شرکت سایپا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت زنجیره تامین
مقاله قابلیت های زنجیره تامین
مقاله عملکرد
مقاله مدل معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واردی سیده شایسته
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی نوروزآباد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی نوروزآباد سامان
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی سیدزانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدیریت زنجیره تامین هماهنگ کننده همه فعالیت های یک شرکت با فعالیت های تامین کنندگان و مشتری هاست. مدیریت زنجیره تامین موثر ترجیح می دهد که عرضه کننده ها و مشتری ها با هم در یک سبک هماهنگ، با سهیم شدن در جریان آزاد اطلاعات، تعامل داشته باشند. جریان سریع اطلاعات بین مشتریان، عرضه کنندگان، مراکز عرضه و سیستم های حمل و نقل، شرکت ها را برای توسعه زنجیره تامین توانا می سازد. بر این اساس در این مطالعه با استفاده روش مدل یابی معادلات ساختاری به بررسی نقش پیاده سازی فن آوری اطلاعات بر قابلیت های زنجیره تامین و عملکرد در شرکت خودروسازی سایپا پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش پرسنل کارخانه خودروسازی سایپا و نمایندگی های مجاز در شهر تهران می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه وو و کیم (۲۰۰۶)، استفاده گردیده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از ۸۶ پرسشنامه عودت داده شده اطلاعات لازم به دست آمد. با توجه به نتایج تحلیل مسیر می توان گفت پیاده سازی IT هم بر روی قابلیت های زنجیره تامین و هم بر عملکرد دارای اثر معنادار می باشد. این اثر معنادار این مهم را نشان می دهد که توانمندی و برخورداری از پیاده سازی IT در شرکت مورد مطالعه می تواند منشاء ارتقاء عملکرد و قابلیت های زنجیره تامین باشد. به علاوه پیاده سازی IT هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم بر عملکرد تاثیر مثبت دارد و قاعدتا برآیند آن ها نیز دارای ارتباط معنادار آماری است. نکته قابل تامل این است که تاثیر غیر مستقیم پیاده سازی IT بر عملکرد از کانال قابلیت های زنجیره تامین مفهوم پیدا می کند. در واقع علیرغم اینکه قابلیت های زنجیره تامین مستقیما عملکرد را افزایش نمی دهد؛ اما باعث افزایش شدت اثر مثبت پیاده سازی IT بر عملکرد می گردد.