مقاله بررسی اثر ICI118,551 (آنتاگونیست بتاآدرنوسپتور) و آلوم به عنوان ادجوانت به منظور افزایش اثر محافظت بخش واکسیناسیون بر علیه سالمونلا تیفی موریوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۸۵۱ تا ۸۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ICI118,551 (آنتاگونیست بتاآدرنوسپتور) و آلوم به عنوان ادجوانت به منظور افزایش اثر محافظت بخش واکسیناسیون بر علیه سالمونلا تیفی موریوم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمونلا تیفی موریوم
مقاله واکسیناسیون
مقاله ادجوانت
مقاله ICI118,551
مقاله آلوم
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی جزنی نیما
جناب آقای / سرکار خانم: شهابی رابری شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: کرامتی سیداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: سالمونلا تیفی موریوم باسیل گرم منفی است که در موش، علائم حصبه در انسان را تقلید می کند. مطالعه بر روی طراحی یک واکسن برای پیشگیری از عفونت های این باکتری، می تواند راه گشای طراحی یک واکسن موفق جهت پیشگیری و کنترل تیفوئید در انسان باشد.در این مطالعه کارایی مخلوط آلوم و ICI118,551 به عنوان ادجوانت در القاء پاسخ های ایمنی همورال و سلولار نسبت به جسم سلولی کشته شده سالمونلا تیفی موریوم (HKST)، به عنوان واکسن مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش کار: موش های بالب سی نر به پنج گروه تقسیم شدند. موش ها در گروه های تحت آزمایش واکسن سالمونلا تیفی موریوم کشته شده با حرارت را به تنهایی یا در همراهی با ادجوانت آلوم، ICI و یا در همراهی با هردو آدجوانت دریافت نمودند. موش های گروه کنترل منفی تنها بافر فسفات سالین دریافت کردند. کلیه موش ها دوبار در روزهای صفر و ۱۴ ایمن شدند، دو هفته پس از آخرین مصون سازی پاسخ های ایمنی نسبت به سالمونلا تیفی موریوم مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها: تجویز مخلوط آلوم- ICI به عنوان آدجوانت توانایی واکسن HKST را پس از تجویز دوزهای تحت کشنده از باکتری ها در کاهش تعداد کلنی ها پس از کشت کبد و طحال افزایش می دهد، باعث افزایش میزان تولید آنتی بادی های IgG و IgG2a و میزان بقا پس از مواجه با دوز کشنده باکتری ها در مدل موشی می شود.
بحث و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که ICI به عنوان مهار کننده انتخابی بتا دو آدرنوسپتر باعث تشدید پاسخ های ایمنی سلولی و آلوم به عنوان آدجوانت ایمنی همورال باعث تشدید پاسخ های ایمنی همورال در همراهی با واکسن کشته شده سالمونلا تیفی موریوم در مل موش می شود.