مقاله بررسی اثر گیرنده های دوپامینی D1 هیپوکامپ پشتی بر روی اثر بهبود بخش نیکوتین روی فراموشی القا شده با اتانول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۹۵ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر گیرنده های دوپامینی D1 هیپوکامپ پشتی بر روی اثر بهبود بخش نیکوتین روی فراموشی القا شده با اتانول
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتانول
مقاله نیکوتین
مقاله هیپوکامپ پشتی
مقاله گیرنده دوپامینی D1
مقاله یادگیری وابسته به وضعیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: نصری سیما
جناب آقای / سرکار خانم: پیری مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اتانول و نیکوتین رهایش دوپامین در نواحی مختلف مغز نظیر هسته آکومبنس و هیپوکامپ را افزایش می دهند. گیرنده های دوپامینی D1 در هیپوکامپ پشتی که یکی از نواحی کلیدی مغز در میانجگری برخی از اثرات رفتاری اتانول و نیکوتین یافت شده است. در این مطالعه، تاثیر گیرنده های دوپامینی D1 هیپوکامپ پشتی بر روی اثر نیکوتین بر روی فراموشی القا شده با اتانول بررسی شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی از ۱۹۲ سر موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI استفاده شد. نمونه ها پس از بیهوشی در دستگاه استریوتاکسی قرار گرفتند و کانول گذاری دوطرفه در ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی انجام شد. بعد از طی دوره بهبودی هفت روزه، آزمون رفتاری با استفاده از دستگاه یادگیری احترازی غیر فعال آغاز شد. در این مطالعه اتانول، نیکوتین و SCH23390 (آنتاگونیست گیرنده دوپامینی D1) استفاده شد.
یافته ها: تزریق پیش از آموزش یا قبل از آزمون اتانول باعث القای فراموشی شد (P<0.0001). فراموشی القا شده با اتانول قبل از آموزش با به کار بردن همان دوزهای اتانول قبل از آزمون اصلاح گردد (P<0.0001). تزریق قبل از آزمون نیکوتین توانست فراموشی القا شده با اتانول قبل از آموزش را برگرداند (P<0.0001). تزریق قبل از آزمون SCH23390 به داخل CA1 خود باعث تخریب حافظه گردید و از بازگشت حافظه تخریب شده با اتانول توسط نیکوتین جلوگیری کرد (P<0.0001).
نتیجه گیری: این یافته ها پیشنهاد می کنند که گیرنده های دوپامینی D1 هیپوکامپ پشتی نقش مهمی در اثرات بهبود بخش نیکوتین بر روی فراموشی القا شده با اتانول دارند.