مقاله بررسی اثر گلاس یونومر نوری حاوی مقادیر مختلف نانوذرات اکسید روی بر استرپتوکوک موتانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر گلاس یونومر نوری حاوی مقادیر مختلف نانوذرات اکسید روی بر استرپتوکوک موتانس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلاس ایونومر
مقاله استرپتوکوک موتانس
مقاله نانوذرات اکسید روی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسمی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشی سیدمحمودامین
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: عبیات ایاد
جناب آقای / سرکار خانم: بیژنی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استفاده از نانوذرات در بهبود خواص آنتی باکتریال رزین های دندانی اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با افزودن این ذرات به مواد رزینی، نتایج بسیار مطلوبی را در کاهش رشد باکتری ها گزارش کرده اند. از آنجاییکه اکسید روی به عنوان یک ماده آنتی باکتریال در موارد مختلف مورد توجه می باشد، در این مطالعه با افزودن نانو ذرات اکسید روی به یک نوع گلاس آینومر نوری،خواص آنتی باکتریال آن بر علیه استرپتوکوک موتانس مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه آزمایشگاهی تعداد ۳۰ نمونه مورد مطالعه در ۲ دسته آزمایشی میکروبیولوژی (تست دیسک دیفیوژن و تست تماس مستقیم) هر دسته شامل پنج گروه گلاس یونومر نوری Fuji II LC (GC Corp. Japan) حاوی درصدهای وزنی مختلف از نانوذرات اکسید روی (به ترتیب ۰ (گروه کنترل ۱، ۲، ۳ و %۵) و هر گروه شامل ۳ نمونه تقسیم شد. پس از توزین نانوذرات توسط ترازوی دیجیتال چهار رقم اعشار، این ذرات به مدت ۲۰ دقیقه توسط گوده و هاون با پودر گلاس یونومر مخلوط گردیدند. جهت تست دیسک دیفیوژن ۱۵ عدد دیسک از گلاس یونومر آزمایشی داخل قالب های پلاستیکی یکسان با ضخامت۲ mm  و قطر ۸ mm کیور شد. سپس اثر آنتی باکتریالی آن ها در محیط کشت آگار بر علیه باکتری استرپتوکوک موتانس مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام تست تماس مستقیم، ۱۵ عدد میکروتیوپ حاوی گروه های گلاس اینومر تهیه شد و اثر آنتی باکتریال آن ها مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در تست دیسک دیفیوژن میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری اطراف دیسک ها با افزایش درصد نانو ذرات موجود در نمونه ها افزایش چشمگیری داشت. در تست تماس مستقیم در گلاس یونومر های حاوی نانوذرات اکسید روی، بین سه گروه مختلف حاوی ۱، ۲، %۳ نانوذرات اختلاف معنی داری وجود نداشت. ولی گروه حاوی %۵ نانوذرات اکسید روی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت زیادی را در کاهش رشد باکتری نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت نانوذرات اکسید روی در گلاس ایونومر میزان رشد باکتری ها کاهش چشمگیری می یابد.