مقاله بررسی اثر کیتوزان بر برخی از ویژگی های میکروبی و شیمیایی آب پرتقال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر کیتوزان بر برخی از ویژگی های میکروبی و شیمیایی آب پرتقال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیتوزان
مقاله آب پرتقال
مقاله ویژگی های شیمیایی
مقاله فساد میکروبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جیرانی خامنه مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودلو یحیی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از موانع تجارت آب پرتقال محدود بودن زمان ماندگاری آن است. فساد میکروبی از دلایل کاهش کیفیت آب پرتقال درطول زمان ذخیره سازی محسوب می گردد. هدف از این تحقیق مطالعه امکان استفاده از کیتوزان به عنوان ماده نگه دارنده طبیعی برای افزایش ماندگاری آب پرتقال طبیعی بود. در این مطالعه کیتوزان با غلظت های ۰، ۰٫۴، ۰٫۸، ۱، ۱٫۲، ۱٫۶ و ۲ گرم بر لیتر به آب پرتقال تازه اضافه و در دمای ۴ درجه سلسیوس نگه داری گردید. در طی دوره نگه داری کیفیت شیمیایی (اندازه گیری بریکس و pH) و میکروبی (شمارش کلی باکتریایی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد افزایش غلظت کیتوزان، اثر معنی داری (P<0.05) بر مهار رشد میکروبی آب پرتقال دارد. هم چنین استفاده از کیتوزان با غلظت های بالاتر موجب افزایش pH و کاهش میزان بریکس در آب پرتقال شد. طوری که بریکس آب پرتقال کمترین مقدار را برابر با ۱۲٫۰۳ و pH بیشترین مقدار را برابر با ۴٫۵۱ در غلظت کیتوزان ۲ گرم بر لیتر دیده شد. هم چنین شمارش کلی میکروبی (total bacterial count) آب پرتقال بیشترین مقدار را برابر ۳٫۴۵ Log cfu/ml در نمونه شاهد و کمترین مقدار را برابر با ۲٫۴۳ Log cfu/ml در غلظت کیتوزان ۱٫۶ و ۲ گرم بر لیتر داشت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کیتوزان می تواند به عنوان یک ماده نگه دارنده طبیعی برای طولانی کردن زمان ماندگاری آب پرتقال تازه و به عنوان یک جایگزین برای پاستوریزاسیون مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین می توان از استفاده روش های حرارتی متعارف که اثرات منفی روی ارزش تغذیه ای آب پرتغال دارند، اجتناب نمود. البته انجام تحقیقات بیشتر در خصوصی طیف ضد میکروبی کیتوزان بر میکروب های مختلف ضروری می باشد.