مقاله بررسی اثر کورکومین بر تغییرات بافت کبد در موش های صحرایی آدرنالکتومی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۵۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر کورکومین بر تغییرات بافت کبد در موش های صحرایی آدرنالکتومی شده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کبد
مقاله آدرنالکتومی
مقاله کورکومین
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مروتی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نجف زاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزیان هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کورکومین دارای خواص آنتی اکسیدانی بوده و اثر محافظتی بر کبد دارد. از طرفی غده آدرنال در متابولیسم کربوهیدرات ها، ایمنی بدن و هماتولوژی نقش دارد و کبد را متاثر می نماید. در صورت کم کاری یا برداشت غده آدرنال در برخی از شرایط و تاثیر آن بر کبد و با توجه به مصرف فراوان زرد چوبه بعنوان چاشنی غذایی، هدف از این مطالعه بررسی تغییرات بافت کبد در موش های آدرنالکتومی شده و تاثیر کورکومین بر این تغییرات می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ۲۵ سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار در ۵ گروه شامل شاهد، تیمارشده با کورکومین (بدون آدرنالکتومی)، آدرنالکتومی شده و آدرنالکتومی شده تحت درمان با کورکومین و شم تقسیم شدند. هر دو غده آدرنال تحت بیهوشی با ایجاد برش دوطرفه در پشت موش ها برداشت شدند و محل برش بخیه گردید. کورکومین با دوز ۱۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت ۲۱ روز به صورت داخل صفاقی تزریق شد. در پایان از کبد موش ها نمونه گیری و مقاطع بافتی تهیه شده با میکروسکوپ نوری بررسی گردید و تعداد سلول های تغییر شکل یافته، سلول های کوپفر و حضور سلول های التهابی شمارش و ارزیابی شد.
یافته ها: میانگین سلول های دفرمیته از ۲۱٫۶±۰٫۵ در گروه شاهد به ۵۲٫۸±۳٫۵ در گروه آدرنالکتومی رسید (p<0.0001). میانگین سلول های کوپفر در گروه شاهد ۵٫۴±۰٫۲۷ و در گروه آدرنالکتومی ۱۵٫۶±۳٫۲ بود (p<0.0001). با تجویز کورکومین تعداد این سلول ها و تغییرات بافت کبد بطور معنی داری کاهش یافت.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که کورکومین بعنوان آنتی اکسیدان طبیعی اثر محافظتی بر بافت کبد دارد و می تواند تغییرات حاصل از آدرنالکتومی در بافت کبد را کاهش دهد.