مقاله بررسی اثر کندسوزکنندگی نانوولاستونیت در چوب نراد (Abies alba) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۲۵۲ تا ۲۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر کندسوزکنندگی نانوولاستونیت در چوب نراد (Abies alba)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش بتل (سلول تهی)
مقاله چوب نراد
مقاله ویژگی های کندسوزکنندگی
مقاله اشباع
مقاله نانو ولاستونیت
مقاله واکشیدگی حجمی
مقاله جذب آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی پشتیری آذر
جناب آقای / سرکار خانم: تقی یاری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی علی نقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه قابلیت کندسوزکنندگی نانو ولاستونیت در چوب نراد (Abies alba) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان جذب آب و واکشیدگی حجمی نمونه ها نیز اندازه گیری شد. نمونه های آزمونی طبق استاندارد ISO 11925 مربوط به اندازه گیری خواص مقاومت به آتش و استاندارد ASTM-D 4446-2002 مربوط به اندازه گیری خواص فیزیکی تهیه شدند. اشباع نمونه های چوبی با نانو ولاستونیت با استفاده از روش بتل در چهار سطح غلظت ۴، ۶٫۳، ۱۰ و ۱۲ درصد انجام شد. ویژگی مقاومت به آتش نمونه های مورد مطالعه توسط پنج معیار (درصد کاهش وزن، نقطه اشتعال، دوام شعله، دوام گدازش و درصد سطح کربونیزه شده) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش غلظت نانوولاستونیت مقاومت به آتش نمونه های تیمار شده افزایش یافت. همچنین، چوب تیمار شده با این ماده افزایش ثبات ابعاد بیشتری نیز نشان داد. بنابراین با توجه به آزمون خوشه ای بر مبنای تمامی خواص اندازه گیری شده، مقدار مصرف ۱۰ درصد پیشنهاد می شود.