مقاله بررسی اثر کمبوچای تهیه شده از چای سبز بر روی سطح گلوکز و پروفایل لیپیدی موش های صحرایی دیابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاهان دارویی از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر کمبوچای تهیه شده از چای سبز بر روی سطح گلوکز و پروفایل لیپیدی موش های صحرایی دیابتی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروفایل لیپیدی
مقاله چای سبز
مقاله دیابت
مقاله کمبوچای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی لطیفه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح حسینی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دیابت، بیماری مزمن و پیشرونده ای است که اختلالات چربی یکی از مشکلات متداول در این بیماری است که خود سبب پیدایش و تشدید عوارض کوتاه و بلندمدت می شود.
هدف: مطالعه حاضر اثر کمبوچای تهیه شده از چای سبز بر روی سطح گلوکز و پروفایل لیپیدی موش های صحرایی دیابتی را مورد بررسی قرار داد.
روش بررسی: تعداد ۳۰ سر موش صحرایی از نژاد ویستار که به وسیله تزریق آلوکسان با دوز ۱۳۰ میلی گرم بر کیلوگرم دیابتی شده بودند به طور تصادفی به ۳ گروه شامل: ۱) گروه کنترل، ۲) گروه دریافت کننده چای سبز ۳) گروه دریافت کننده کمبوچای تهیه شده از چای سبز تقسیم شدند. به گروه شماره ۲ چای سبز دم کرده، به گروه ۳ کمبوچای تهیه شده از چای سبز و به گروه کنترل آب به میزان ۵ میلی لیتر بر کیلوگرم روزانه در مدت ۴ هفته گاواژ شد، سپس میزان گلوکز و پروفایل لیپیدی اندازه گیری شد.
نتایج: سطح گلوکز سرم در گروه های کمبوچا و چای سبز نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار داشت (به ترتیب p=0.002 و p=0.0001). کمبوچای در مقایسه با چای سبز باعث کاهش معنی دار گلوکز شد (p=0.050). همچنین افزایش میانگین غلظت HDL در گروه کمبوچا در مقایسه با گروه چای سبز معنی دار بود (p=0.02) و کاهش میانگین غلظت کلسترول تام و LDL در گروه های کمبوچا و چای سبز نسبت به گروه کنترل معنی دار بود. در ضمن کاهش میانگین غلظت توتال کلسترول و LDL در گروه کمبوچا در مقایسه با گروه چای سبز نیز معنی دار بود (p=0.0001).
نتیجه گیری: مصرف کمبوچای باعث کاهش غلظت گلوکز، LDL، کلسترول تام و افزایش HDL سرم شد که احتمالا این اثرات به علت ترکیبات حاصل از فرایند تخمیر می باشد.