مقاله بررسی اثر کلسترول، ترکیبات محتوی آهن و ویتامین E، بر فراگمنتاسیون DNA و کمبود پروتامین اسپرم در خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۷۶۹ تا ۱۷۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر کلسترول، ترکیبات محتوی آهن و ویتامین E، بر فراگمنتاسیون DNA و کمبود پروتامین اسپرم در خرگوش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلسترول
مقاله آهن
مقاله ویتامین E
مقاله فراگمنتاسیون DNA
مقاله کمبود پروتامین اسپرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی ناظم
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگار فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ سیداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نقش ویتامین E به عنوان یکی از آنتی اکسیدان ها و اثر ترکیبات محتوی آهن بر روی DNA به خوبی شناخته شده نیست. از این رو، مطالعه حاضر جهت تعیین نقش ویتامین E و آهن، به عنوان دو عامل موثر به صورت جداگانه و ترکیبی بر فراگمنتاسیون DNA و کمبود پروتامین اسپرم در خرگوش انجام گرفت.
روش ها: تعداد ۴۲ عدد خرگوش نر بالغ به صورت تصادفی به هفت گروه ۶ تایی تقسیم شدند و به مدت ۶ هفته تحت رژیم غذایی مخصوص قرار گرفتند. برای گروه شاهد از غذای معمولی، گروه دوم از غذای معمولی حاوی ویتامین E (50 mg/kg)، گروه سوم از غذای معمولی حاوی آهن (۵۰ mg/kg)، گروه چهارم از غذای معمولی حاوی آهن (۵۰ mg/kg) و ویتامین E (50 mg/kg)، گروه پنجم از غذای حاوی ۱ درصد کلسترول، گروه ششم از غذای حاوی ۱ درصد کلسترول و ویتامین E (50 mg/kg) و گروه هفتم از غذای حاوی ۱ درصد کلسترول و آهن (۵۰ mg/kg) استفاده شد. پس از طی شدن زمان لازم، خرگوش ها بی هوش و قربانی شدند و مجاری اپیدیدیم و دفران آن ها تشریح شد و اسپرم ها این مجاری به کمک محلول ۱۰ Hams f خارج گردید. میزان آسیب DNA اسپرم توسط رنگ آمیزی آکریدین اورنج و کمبود پروتامین اسپرم با رنگ آمیزی CMA3 (Chromomycin A3) مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: مصرف همزمان غذاهای محتوی کلسترول و آهن، آسیب معنی داری را در DNA اسپرم ایجاد نمود. به علاوه، مصرف ویتامین E به عنوان یک عامل آنتی اکسیدان، اثر قابل توجهی در کاهش این آسیب دارد. بررسی وضعیت کروماتین اسپرم نشان داد که مصرف ترکیبات محتوی آهن و کلسترول به تنهایی و یا به شکل همزمان، باعث افزایش قابل توجهی در میانگین درصد کمبود پروتامین اسپرم می شود. استفاده از ویتامین E، میانگین درصد کمبود پروتامین اسپرم را به صورت متفاوت در گروه ها تغییر داد
نتیجه گیری: مصرف ویتامین E به عنوان نوعی آنتی اکسیدان، آسیب DNA اسپرم ناشی از مصرف غذاهای پر کلسترول و آهن را کاهش می دهد.