مقاله بررسی اثر کرنش محوری بر روی ترابرد جریان در نانولوله کربنی دسته صندلی محدود (۶، ۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر کرنش محوری بر روی ترابرد جریان در نانولوله کربنی دسته صندلی محدود (۶، ۶)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانولوله کربنی محدود
مقاله تابع گرین
مقاله ترابرد جریان
مقاله کرنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیض آبادی ادریس
جناب آقای / سرکار خانم: کارگر زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله با استفاده از تکنیک تابع گرین و رابطه لاندئور- بوتیکر به بررسی اثر کرنش بر جریان الکتریکی در نانولوله کربنی دسته صندلی محدود (۶، ۶) پرداخته ایم. نانولوله های کربنی دسته صندلی محدود با توجه به طولشان می توانند رسانا یا نیمه رسانا باشند. نانولوله کربنی محدود (۶، ۶) با طول ۳q و ۳q+1 (q یک عدد صحیح می باشد.) در حالت بدون کرنش دارای گاف نواری می باشد. نتایج این مقاله نشان می دهد نانولوله محدود (۶، ۶) با طول ۳q و ۳q+1 هنگامی که به ترتیب تحت کشش محوری و فشار محوری هستند در ولتاژهای پایین جریان مشاهده می گردد. نانولوله کربنی محدود (۶، ۶) با طول ۳q-1 در حالت عادی در ولتاژهای پایین جریان از خود نشان می دهد، با اعمال کرنش محوری این جریان کاهش پیدا می کند. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، با اعمال کرنش محوری در نانولوله دسته صندلی محدود با طول های متفاوت، گذار فلز به نیمه رسانا و یا بالعکس را می توان مشاهده کرد.