مقاله بررسی اثر کافور بر سلول های لایدیگ و غلظت هورمون های LH و تستوسترون در موش آزمایشگاهی نر بالغ نژاد Balb/C که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر کافور بر سلول های لایدیگ و غلظت هورمون های LH و تستوسترون در موش آزمایشگاهی نر بالغ نژاد Balb/C
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کافور
مقاله لایدیگ
مقاله تستوسترون
مقاله LH
مقاله موش سوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حمایت خواه جهرمی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان فر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرجهرمی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کافور، گیاهی متعلق به خانواده برگ بو است که احتمالا در کنترل قوای جنسی موثر است. در این تحقیق اثر کافور بر اسپرماتوژنز مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای بررسی شده شامل تعداد سلول های لایدیگ، اسپرم و غلظت هورمون های تستوسترون و LH می باشد. حیوانات مورد آزمایش ۳۶ سر موش سوری نر بالغ با میانگین وزن ۱ ± ۳۴ گرم و سن ۱۰ هفتگی بودند. حیوانات به ۹ گروه ۴ تایی تقسیم شدند. در گروه کنترل هیچ تزریقی انجام نشد. به گروه های شم تیمار و پس از تیمار، روغن زیتون به عنوان حلال کافور و به گروه های تجربی ۱، ۲ و ۳ محلول کافور با دوزهای ۵ ،۲۰ و ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم تزریق شد. گروه ها به دو صورت تیمار و پس از تیمار طبقه بندی شدند. گروه تیمار یک روز وگروه پس از تیمار یک هفته پس از آخرین روز تزریق تشریح شدند. تزریق به صورت درون صفاقی به مدت ۱۴ روز انجام شد. پس از اتمام تزریقات، موش ها توزین شدند. پس از تشریح، خونگیری و تهیه مقاطع بافتی انجام شد. نتایج نشان می دهد که تعداد سلول های لایدیگ و اسپرم و غلظت هورمون های تستوسترون و LH در گروه های تجربی در سطح P<0.05 افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشته است. بنابراین، باتوجه به تغییرات هورمونی در گروه های تجربی که بیشتر در گروه تجربی متوسط دیده می شود می توان چنین نتیجه گیری کرد که کافور وابسته به دوز عمل کرده و احتمالا باعث افزایش اسپرماتو‍ژنز می گردد.