مقاله بررسی اثر کاربرد خاکی اسید هیومیک و اسید فلوویک بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر کاربرد خاکی اسید هیومیک و اسید فلوویک بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه جو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید هیومیک
مقاله اسید فلوویک
مقاله اسید آلی
مقاله جو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهانی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عروج نیا سهیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکیبات هوموسی مواد آلی مختلف، دارای دو نوع اسید آلی مهم به نام های اسید هیومیک و اسید فولویک می باشند. به منظور بررسی اثر اسید هیومیک و اسید فلوویک بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه جو آزمایشی در سال ۱۳۹۱ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار اجرا شد. فاکتور اول ۴ سطح غلظت اسید هیو میک (۰، ۰٫۵، ۱ و ۲ گرم بر کیلوگرم خاک) و فاکتور دوم ۴ سطح غلظت اسید فلوویک (۰، ۰٫۵، ۱ و ۲ گرم بر کیلوگرم خاک) بود. کشت در گلدان هایی که قبلا سطوح مختلف اسید هیومیک و اسید فلوویک به خاک آن ها اضافه شده بود انجام گرفت. نتایج نشان داد که اسید هیومیک و اسید فلوویک بر وزن خشک ساقه، برگ و سنبله تاثیر معنی داری داشت. همچنین اسید هیومیک و اسید فلوویک تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه (p£۰٫۰۱)، وزن بیولوژیکی (p£۰٫۰۱) و وزن هزار دانه (P£۰٫۰۵) داشت اما تاثیر آن بر شاخص برداشت معنی دار نبود. بیشترین وزن بیولوژیکی زمانی حاصل شد که ۱ g/kg اسید هیومیک و ۱ g/kg اسید فلوویک به کاربرده شد. بطور کلی نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کاربرد اسید هیومیک و اسید فلوویک در بهبود رشد و عملکرد گیاه جو تاثیر مثبتی داشته است.