مقاله بررسی اثر پی پرین بر غلظت بزاقی کافئین در داوطلبین سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۱۲ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر پی پرین بر غلظت بزاقی کافئین در داوطلبین سالم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پی پرین
مقاله CYP1A2
مقاله کافئین
مقاله کلیرانس کلیوی
مقاله HPLC
مقاله متابولیسم کبدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامپور عارفه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی ماریا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شیران محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم نیا علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پی پرین آلکالوئید اصلی piper nigrum (فلفل سیاه) فعالیت آنزیم های میکروزومال کبدی را تغییر می دهد. پروب کافئین برای تعیین فعالیت آنزیم CYP1A2 استفاده می شود. آنزیم CYP1A2 از آنزیم های مهم در متابولیسم داروها می باشد که بیش از ۱۳ درصد سیتوکروم های کبدی را تشکیل می دهد. این مطالعه به نقش احتمالی پیش مداوای پی پرین در غلظت کافئین می پردازد.
مواد و روشها: این مطالعه به صورت Cross over در ۲۰ داوطلب سالم (۱۰ زن و ۱۰ مرد) و در قالب دو گروه پلاسبو و پی پرین قبل از کافئین انجام شد. پس از ثبت اطلاعات فردی (شامل سن، جنس، قد، وزن)، پی پرین به صورت خوراکی با دوز mg15 طی سه روز متوالی تجویز شد و در روز چهارم پس از گرفتن نمونه بزاق اولیه،mg50 کافئین در یک نوشیدنی به افراد داده شد و در زمان های ۰٫۵، ۲٫۵ و ۵ ساعت پس از مصرف کافئین، نمونه های بزاق تهیه شد و غلظت کافئین موجود در آن با استفاده از دستگاه HPLC (ستون C8، فاز متحرک متانول (۴۰%) و آب (۶۰%)، دتکتور UV با طول موج حداکثر ۲۱۰ نانومتر و سرعت جریان مایع (۰٫۸ml/min اندازه گیری شد. داده های مربوط به غلظت در افراد شرکت کننده در مطالعه با استفاده از نرم افزار P-Pharm تحلیل شدند. پارامترهای کینتیکی شامل کلیرانس، حجم انتشار، نیمه عمر در دو گروه مقایسه شدند (IRCT: 201209239271N3).
یافته ها: محدوده سنی شرکت کنندگان بین ۱۹ تا ۲۳ سال و محدوده وزن بدن بین ۴۵ تا ۱۲۰ کیلوگرم و میانگین و انحراف معیار BMI، ۲۴٫۷۱±۴٫۶۹بود. نیمه عمر کافئین در گروه پی پرین ۱٫۴۲±۳٫۵۹ و در گروه پلاسبو ۰٫۷۴±۴٫۳۹ و کلیرانس در گروه پی پرین ۸٫۷۶±۲۰٫۱۷ و در گروه پلاسبو ۱٫۸۶±۱۴٫۹۴ بود. همچنین ثابت سرعت حذف در گروه پی پرین ۰٫۰۹±۰٫۲۲ و در گروه پلاسبو ۰٫۰۳±۰٫۱۶ به دست آمد. اختلاف بین تمامی پارامترهای کینتیکی به جز حجم ظاهری انتشار معنی دار بوده است (P<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، می توان گفت، که پی پرین متابولیسم کافئین را که عمدتا به وسیله CYP1A2 انجام می شود، تشدید می کند.