مقاله بررسی اثر پیش تیمار ترکیبی اسمز – فراصوت روی خشک شدن ورقه های کیوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران از صفحه ۳۲۳ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر پیش تیمار ترکیبی اسمز – فراصوت روی خشک شدن ورقه های کیوی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسمز
مقاله فراصوت
مقاله ترکیبی
مقاله قابلیت جذب آب مجدد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی نژاد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودلو یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: بیرقی طوسی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اعلمی مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش استفاده از پیش تیمار ترکیبی اسمز و فراصوت، و بررسی زمان خشک شدن و قابلیت جذب آب مجدد، نمونه های خشک شده کیوی (رقم هایوارد)، است. آبگیری از نمونه های کیوی در سه سطح زمانی ۱۰، ۲۰ و ۳۰ دقیقه در دمای محیط در داخل محلول های اسمزی ساکارز ۳۰ oBX، ۵۰ و ۷۰ در حمام فراصوت، انجام گرفت. نتایج حاصل از زمان خشک شدن نشان دادند که با کاهش ضخامت نمونه های کیوی از ۸ به ۶ میلی متر، افزایش غلظت محلول اسمزی و زمان فراصوت، زمان رسیدن به میزان رطوبت ۲۰%، برای هر تیمار کاهش یافت. بررسی ها نشان دادند که، کمترین زمان لازم برای رسیدن به میزان رطوبت ۲۰% در نمونه های کیوی ۶ و ۸ میلی متری، مربوط به نمونه های پیش تیمار شده با محلول اسمزی ۷۰o BX و زمان ۳۰ دقیقه فراصوت، به ترتیب با زمان ۲۶۳ و ۳۱۳ دقیقه است. همچنین نتایج حاصل از جذب آب مجدد در نمونه های پیش تیمار شده ترکیبی نشان دادند که با افزایش غلظت محلول اسمزی، زمان موج دهی با فراصوت و افزایش ضخامت نمونه های کیوی از ۶ به ۸ میلی متر، قابلیت جذب آب مجدد نسبت به نمونه شاهد کاهش یافته است. نتایج ارزیابی حسی در مورد پذیرش کلی کیوی خشک شده نشان داد، که استفاده از پیش تیمار ترکیبی از مقبولیت بیشتری نسبت به نمونه شاهد برخوردار بوده است.