مقاله بررسی اثر پیش تغذیه روغن زیتون بکر بر لیپیدهای مغزی و ادم مغزی در مدل سکته مغزی موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۵۶ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر پیش تغذیه روغن زیتون بکر بر لیپیدهای مغزی و ادم مغزی در مدل سکته مغزی موش صحرایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن زیتون بکر
مقاله تری گلیسرید مغزی
مقاله کلسترول
مقاله ادم مغزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بیگدلی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سکته مغزی سومین عامل مرگ و میر در کشورهای صنعتی بعد از بیماری های قلبی- عروقی و سرطان است. علی رغم سدهای دفاعی زیاد، مغز به استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی و خون رسانی مجدد آسیب پذیر است. به دلیل ارتباط بین مصرف روغن زیتون بکر و پایین بودن مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی- عروقی، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین اثر مصرف روغن زیتون بکر بر سطح لیپیدهای مغزی و کاهش ادم مغزی در مدل سکته مغزی موش طراحی و اجرا شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، ۶۰ سر موش نر از نژاد ویستار به ۵ گروه تقسیم شدند. گروه اول و دوم (کنترل و شم) آب مقطر دریافت نمودند، در حالی که سه گروه تیمار روغن زیتون بکر را به صورت خوراکی از طریق گاواژ به مدت ۳۰ روز دریافت کردند (۰٫۲۵، ۰٫۵ و ۰٫۷۵ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن به ترتیب). دو ساعت بعد از آخرین دوز گاواژ شده، هر گروه اصلی به دو زیر گروه (Middle Cerebral Artery Occlusion) MCAO برای اندازه گیری میزان تشکیل ادم مغزی و زیرگروه دست نخورده برای آنالیز لیپیدهای مغزی تقسیم شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی LSD و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: پیش تیمار با روغن زیتون بکر خوراکی باعث افزایش سطح کلسترول و کلسترول استر مغزی در دوزهای ۰٫۵ و ۰٫۷۵ شد. همچنین روغن زیتون بکر در هر سه دوز باعث افزایش سطح تری گلیسرید مغزی شد. تغذیه با روغن زیتون بکر در دوزهای ۰٫۵ و ۰٫۷۵ باعث کاهش ادم مغزی در موش ها شد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه روغن زیتون بکر می تواند با ایجاد تغییراتی در پروفایل چربی و کاهش ادم مغزی به عنوان یک گزینه ایده آل برای پیش درمان ایسکمی مغزی به شمار آید.