مقاله بررسی اثر پروبیوتیک باکتوسل بر فاکتورهای زیستی بچه فیل ماهیان (Huso Huso) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر پروبیوتیک باکتوسل بر فاکتورهای زیستی بچه فیل ماهیان (Huso Huso)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیل ماهی
مقاله پروبیوتیک
مقاله باکتوسل
مقاله فاکتور رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بقائی بهمبری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: فغانی لنگرودی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعی گیلانی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سمیعی اردکانی محمدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر پروبیوتیک باکتوسل بر رشد، بازماندگی بچه فیل ماهیان انجام گرفت. برای این منظور تعداد ۱۲۰۰ قطعه بچه فیل ماهی با میانگین وزنی ۵۰ گرم در ۴ تیمار (تیمار ۱: ۵×۱۰۸cfu/g تیمار ۲: ۱۰×۱۰۸cfu/g، تیمار ۳: ۱۵×۱۰۸cfu/g و یک شاهد) هرکدام با ۳ تکرار به مدت ۷۵ روز (شامل دو فاز یک ماهه) مورد پرورش قرار گرفتند. در طی دوره آزمایش عملیات زیست سنجی هر ۱۵ روز یکبار انجام شد. نتایج نشان داد میزان تلفات و ضریب تبدیل غذایی کمتر و میزان ضریب رشد ویژه و وزن نهایی بچه فیل ماهیان در تیمارهای آزمایش نسبت به تیمار شاهد بالاتر بود.